Jednodniowy turniej szachowy z okazji
Dnia Niepodległości. – 11-11-2001 r.

Regulamin


 

 


1. Organizator: Urząd Miejski w Kościanie, Kościańska Spółdzielnia Mieszkaniowa - Klub Szachowy „Tęcza”.

2. Miejsce rozgrywania turnieju: Sala Uniwersytetu AM w Kościanie przy ul. Bernadyńskiej  /dawna Wytwórnia Papierosów Reestma/

3. Termin : 11 listopada 2001 r. godz. 10:00.

4. W turnieju mogą wziąć udział szachiści którzy wcześniej przekażą  zgłoszenie - telefonicznie 065-512-29-35 /Władysław Piaskowski/ lub e-mailem : hadyniak@w.pl

Obowiązuje wpisowe - 15 zł – seniorzy i 5 zł juniorzy. Kobiety i zawodnicy Tęczy Kościan są zwolnieni z wpisowego.

5. Turniej będzie rozegrany systemem szwajcarskim - 7 rund,  czas gry 15 min/zawodnika.
         
Klasyfikacja końcowa ustalana będzie na podstawie następujących, kolejno stosowanych kryteriów oceny: suma zdobytych punktów, wartościowanie średnie Buchholza, progres, ilość zwycięstw , wartościowanie pełne Buchholza. Obowiązują przepisy gry FIDE.

6. Przewiduje się nagrody pieniężne i  rzeczowe  plus puchar dla zwycięzcy.
Wielkość nagród będzie ustalona przed I rundą.

Zapraszamy.