Powiatowy Turniej Szachowy
o mistrzostwo juniorów powiatu kościańskiego w szachach szybkich

 Kościan 06-09-2003 r.

 

                                              

1.Organizator:

-     Kościańska Spółdzielnia Mieszkaniowa

-          Zarząd Miasta Kościana

-          Klub szachowy UKS „KSM Tęcza” przy Kościańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

 Sponsorzy:
- Kościańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
- Zarząd Miasta Kościana

- Starostwo Powiatowe w Kościanie
- Urząd Gminy Kościan

2. Termin:

06-09-2003 r. godz. 10:00

3. Miejsce :

    Sala Kościańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej os. Piastowskie 74 w Kościanie.

4. W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy juniorzy /ur. 1985 r. I młodsi/ z terenu powiatu Kościańskiego.
5.
System rozgrywek:

-          szwajcarski na dystansie 7-9  rund w każdej grupie /do 12 lat, 15 lat i 18 lat/
/przy małej frekwencji istnieje możliwość łączenia grup/

-          tempo gry 15 min/na zawodnika

-          w Turnieju obowiązują przepisy FIDE dla szachów szybkich 

6. Harmonogram turnieju :

-          zapisy godz. 9:00 – 10:00

-          otwarcie turnieju godz. 10:00

-          rundy I¸IX – 10:15-15

-   zakończenie imprezy : 15:10

7. Klasyfikacja wg roczników : do 12 lat, do 15 lat i do 18 lat. Klasyfikacja w grupach będzie ustalana  na   podstawie następujących, kolejno stosowanych  kryteriów  oceny: suma punktów zdobytych,   wartościowanie średnie Buchholza, progres,   ilość  zwycięstw, wartościowanie pełne Buchholza

8. NAGRODY:

- nagrody rzeczowe    - zostaną  określone przed  rozpoczęciem II rundy.
Organizatorzy przewidują nagrody specjalne .

9. Warunki uczestnictwa.

     Prawo startu mają wszyscy zawodnicy, którzy zgłoszą się w dniu zawodów i dokonają wpłaty wpisowego, które wynosi 5,- zł .

Grupy zawodników należy zgłosić kilka dni przed zawodami.

10. Uwagi organizacyjne.

Sprzęt do gry – zapewniają organizatorzy, zegary – zawodnicy. W czasie zawodów będzie możliwość kupna posiłków, napojów /zimnych i gorących/.

11. Zgłoszenia  przyjmuje kol. Władysław Piaskowski – tel. 065-512-29-35. e-mail: tecza_koscian@infomark.com.pl

Zapraszamy