Ogólnopolski Turniej Szachowy
z okazji XVII Dni Kościana

                                              

 

1.Organizator:

-   Kościańska Spółdzielnia Mieszkaniowa

-   Klub szachowy „Tęcza” przy Kościańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

      -  Urząd Miejski w Kościanie

2. Termin:

15-06-2003 r. godz. 10:00

3. Miejsce :

Sala : Klub Nauczyciela os. Piastowskie 73 /Przedszkole/
System rozgrywek:

-         szwajcarski na dystansie 9 rund

-         tempo gry 15 min/na zawodnika

-         w Turnieju obowiązują przepisy FIDE dla szachów szybkich . Losowanie numerów startowych, kojarzenie par i ocena wyników – komputerowo.

5. Harmonogram turnieju :

-         zapisy godz. 9:00 – 9:45

-         otwarcie turnieju godz. 10:00

6. Klasyfikacja końcowa ustalana będzie na   podstawie następujących, kolejno stosowanych  kryteriów  oceny: suma punktów zdobytych,        wartościowanie średnie Buchholza, progres,   ilość  zwycięstw, wartościowanie pełne Buchholza

7. NAGRODY:

- wszystkie rzeczowe zostaną  określone przed  rozpoczęciem I rundy.
Organizatorzy przewidują nagrody specjalne dla najlepszego juniora , kobiety i najstarszego uczestnika.

8. Warunki uczestnictwa.

Prawo startu mają wszyscy zawodnicy, którzy zgłoszą się w dniu zawodów i dokonają wpłaty wpisowego, które wynosi 10,- zł seniorzy, 5,- juniorzy, 5,- zł zawodnicy Tęczy Kościan. Kobiety zwolnione z opłaty.

Grupy zawodników należy zgłosić kilka dni przed zawodami.

9. Uwagi organizacyjne.

Sprzęt do gry – zapewniają organizatorzy, zegary – zawodnicy. W czasie zawodów będzie możliwość kupna posiłków, napojów /zimnych i gorących/.

10. Zgłoszenia  przyjmuje kol. Witold Hadyniak – tel. 065-511-7344. Zapraszamy