Leszno, dnia 12.03.2005 r.

WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK SZACHOWY

KOLEGIUM SĘDZIÓW

60-791 Poznań, ul. Reymonta 35                                                             UKS „KSM Tęcza” Kościan

   Osiedle Piastowskie 74

    64 – 000   K o ś c i a n

 

 

   W związku z otrzymanym protestem dotyczącym meczu III rundy WLS pomiędzy UKS KSM Tęcza Kościan a Hetmanem II Konin dotyczącym braku aktualnych licencji zawodniczych przez szachistów Hetmana II Konin  (Z. Kulczewski i Z. Czapski) powołana została Komisja Wielkopolskiego Kolegium Sędziów w składzie:

1.      Waldemar Kopydłowski - przewodniczący Wielkopolskiego Kolegium Sędziów

2.      Stefan Polny – wiceprzewodniczący Wielkopolskiego Kolegium Sędziów

3.      Damian Bartkowiak – sekretarz Wielkopolskiego Kolegium Sędziów

W/w Komisja po wszechstronnym rozpatrzeniu sprawy podjęła niejednogłośnie następujące decyzje:

1.      protest uznać za zasadny i wpłaconą przez klub UKS Tęcza Kościan kaucję należy

zwrócić klubowi

2.   uznać wynik uzyskany w czasie meczu tj. 3 – 3.

3.      Komisja sądzi, że uzyskany w wyniku „zielonego stolika” wynik byłby niezgodny ze

sportową zasadą ”fair play” tym bardziej, że na początku roku panował chaos jeśli chodzi o posiadanie licencji przez zawodników. Zniesiony został bowiem obowiązek posiadania licencji do rozgrywek lig wojewódzkich od stycznia br., co niektórzy rozumieli, że ten przepis dotyczy również już rozpoczętych w ub. roku rozgrywek. Zawodnicy Hetmana Konin zaraz po zwróceniu im uwagi na brak licencji poczynili starania o ich uzyskanie. Data rozpoczęcia starań to 12.01.2005 r.

4.      Ukarać drużynę TR-S Hetman Konin karą pienieżną w wysokości kaucji tj. 60,- zł, za opieszałość przy zakupie nowych licencji. Należność wpłacić należy na konto BOZS w Poznaniu z zaznaczeniem WZSzach.

5.      przyjęty przez sędziego głównego wynik przy szachownicach Komisja uznaje za właściwy. Komisja zwraca jednak uwagę sędziemu, aby stanowczo rozwiązywać podobne sprawy.

6.      ustala się termin ostatecznego załatwienia powyższego  protestu na dzień 31.03.2005 r.

7.      Komisja uważa jednak, że drużynie UKS KSM Tęcza Kościan należą się słowa przeproszenia za niepotrzebne nieporozumienie; zarówno od sędziego głównego jak i kapitana drużyny   TR-S Hetman Konin.

Decyzja Komisji podjęta została w II instancji odwoławczej, jest ostateczna i nie podlega dalszemu odwołaniu.

 

 

Decyzję Komisji otrzymują:                                                                W imieniu Komisji

1.      Sędzia Główny – IA Janusz Woda                                Waldemar Kopydłowski

2.      UKS KSM Tęcza Kościan                                               Przewodniczący WKS Poznań

3.      TR-S Hetman Konin

4.      WZSzach. Poznań – L. Miklosik – a/a

5.      WKS Poznań – a/a