Informacja z Walnego Zebrania Delegatów
Wielkopolskiego Związku Szachowego w Poznaniu

W Walnym Zebraniu Delegatów  uczestniczyło 38 delegatów. Walne udzieliło absolutorium Zarządowi za okres działalności tej kadencji.
Z okazji 75-lecia Wielkopolskiego Związku Szachowego wręczono okolicznościowe  75-lecia Związku Szachowego w Poznaniu i Wielkopolsce.
Prezes w swym wystąpieniu przedstawił sprawozdanie Zarządu na którym delegaci prowadzili dyskusję. Walne uchwaliło wnioski i wybrano delegatów na Walne zgromadzenie delegatów Polskiego Związku Szachowego.

W wyniku wyborów Walne wybrało Prezesa i Zarząd  / i przydzielono funkcje/:

 1. Prezes WZSzach - Marek Zboroń - /Pocztowiec Poznań/
 2. Wiceprezes ds. organizacyjnych - Paweł Staniszewski / Pocztowiec Poznań/
 3. Wiceprezes ds. Sportowych - Adam Wojcieszak / KTSW Kalisz/
 4. Wiceprezes ds. Młodzieży I szkolenia  - Łukasz Dębowiak / Wieniawa Leszno/
 5. Skarbnik - Urszula Wesołowska  /Pocztowiec Poznań/
 6. Sekretarz  - Milena Magnucka / OTZSz Ostrów/
 7. Członek Zarządu - Przew. Komisji Dyscypliny i Wyróżnień - Bernadeta Ancuta /UKS Iskra Piła/
 8. Członek Zarządu - Przewodnicząca Komisji Młodzieżowej - Arleta Magnucka /OTSZ Ostrów/
 9. Członek Zarządu - Przewodniczący Komisji Sportowej - Łukasz Michno / Hetman Konin/
10. Członek Zarządu - Maciej Cybulski /MKS MDK Trzcianka/

oraz Komisję Rewizyjną
 

1. Witold Hadyniak - przewodniczący  /UKS KSM Tęcza Kościan/
2. Tomasz Pilarski - sekretarz /Hetman Konin/
3. Andrzej Ancuta - członek /  UKS Iskra Piła/

Delegaci :

1. Bernadeta Ancuta
2. Andrzej Ancuta
3. Witold Hadyniak
4. Włodzimierz Schmidt
5. Adam Wojcieszak
6. Marek Zboroń

informacja: Witold Hadyniak