100-lecie sportu w Kościanie

Kościan 20-10-2012
 

Ponad stu pięćdziesięciu sportowców, trenerów i działaczy uhonorowano podczas  gali w dniu 20-10-2012 r., zorganizowanej z okazji stulecia sportu w Kościanie. Były odznaczenia państwowe i pamiątkowe medale. Do zgromadzonych list wystosował Prezydent RP Bronisław Komorowski. Życie sportowe Kościana zaczęto organizować pod zaborem pruskim. W roku 1894 powstało Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół", a w roku 1912 pierwszy w Kościanie i jeden z pierwszych w Wielkopolsce polski klub sportowy "Fervor". Piłkarze z Kościana zdobyli trzy lata później wicemistrzostwo Wielkiego Księstwa Poznańskiego. 
Podczas gali wspominano historię kościańskiego sportu i honorowano związanych z nim ludzi. Wręczono odznaczenia i pamiątkowe medale. Odczytano również list od Prezydenta RP.
 Wśród nagrodzonych byli również działacze szachiści jak: Władysław Piaskowski - otrzymał srebrna odznakę  od Ministra Sportu i medal 100-lecia Sportu w Kościanie, Witold Hadyniak , Edward Tabaka i Katarzyna Mikołajczyk otrzymali medale 100-lecia Sportu w Kościanie.

 


Władysław Piaskowski otrzymuje srebrną odznakę Ministra Sportu z rąk Wojewody Wielkopolskiego. Piotra Florka


Władysław Piaskowski otrzymuje medal 100-lecia Sportu w Kościanie z rąk przewodniczącego Rady Miasta Kościana Piotra Ruszkiewicza.

 


Nagrodzeniu srebrną odznaką Ministra Sportu i Medalem 100-lecia sportu w Kościanie  / 3-ci od prawej Władysław Piaskowski/


Witold Hadyniak / pierwszy z prawej otrzymuje medal 100-lecia Sportu w Kościanie


Medal 100-lecia Sportu w Kościanie otrzymuje Edward Tabaka


Nagrodzenie medalami 100-lecia Sportu w Kościanie w pamiątkowym zdjęciu z Przewodniczącym Rady Miasta Kościana Piotrem Ruszkiewiczem / pierwszy z lewej/ i burmistrzem Miasta Kościana Michałem Jurgą /pierwszy z prawej/

zdjęcia: red. Karina Jankowska i red. Dariusz Borowski