Ogólnopolski Turniej Szachowy
o nagrodę Prezesa Kościańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Kościan 03-05-2014 r.

1.Organizator:

-     Kościańska Spółdzielnia Mieszkaniowa

-          Klub szachowy UKS „KSM Tęcza” przy Kościańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

2. Termin:

03-05-2014 r. godz. 10:00

3. Miejsce :

Sala Kościańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej os. Piastowskie 74 w Kościanie.
4.
System rozgrywek:

    Turniej open:

-          szwajcarski na dystansie 7 lub 9 rund / w zależności od ilości zgłoszeń/

-          tempo gry 15 min/na zawodnika

-          w Turnieju obowiązują przepisy FIDE dla szachów szybkich 

Dla zawodników do r=1400 /IV kat męska/  i początkujących jest odrębny turniej.

5. Harmonogram turnieju :

-          zapisy godz. 9:00 – 10:00

-          otwarcie turnieju godz. 10:00

-          rundy I¸VII – 10:14-15

-     zakończenie imprezy : 14:30

6. Klasyfikacja końcowa ustalana będzie na   podstawie następujących, kolejno stosowanych 
    kryteriów  oceny: suma punktów zdobytych,   wartościowanie średnie Buchholza, wartościowanie   pełne Buchholza,   ilość   zwycięstw, progres

7. NAGRODY:
  Turniej OPEN

   - nagrody pieniężne – I nagroda   500 zł  zł + puchar Prezesa KSM

                                      II nagroda  300 zł

                                      III nagroda  200 zł                                     
    Nagrody rzeczowe za miejsca IV-X. Wszystkie  nagrody rzeczowe - zostaną  określone przed 
    rozpoczęciem I lub II rundy.    Organizatorzy przewidują nagrody specjalne.
   Turniej dla zawodników R<= 1400 :

   Organizatorzy przewidują  8 nagród rzeczowych.

8. Warunki uczestnictwa.

    

Prawo startu mają wszyscy zawodnicy, którzy zgłoszą się w dniu zawodów i dokonają wpłaty wpisowego, które wynosi 10,- zł seniorzy, 5,- juniorzy. Zawodnicy Tęczy Kościan  i kobiety zwolnione są  z opłaty.

Grupy zawodników należy zgłosić kilka dni przed zawodami w celu zapewnienia sprzętu.

9. Uwagi organizacyjne.

Sprzęt do gry – zapewniają organizatorzy. Przewiduje się, że w czasie zawodów będzie możliwość kupna posiłków, napojów /zimnych i gorących/.

10. Zgłoszenia  przyjmuje kol. Witold Hadyniak – tel. 61-6549432 lub 608-229-600 a także  emailem : tecza@tecza.hg.pl  

 

Zapraszamy