Wyniki , komunikaty 2020 r.

3. Turniej klasyfikacyjny .
1. Turniej w SP 3  
reportaż  turniej 2 w SP 3
2.  Turnieje w SP 1 :  Grupa 1 / V klasa/  , Grupa II / III klasa/  reportaż