Ogólnopolska Konferencja Sędziów Szachowych

Poznań, 06-11-2021 r.

W dniu 6 listopada 2021 r.  sędzia A. Sokólski /IA/ zwołał Ogólnopolską Konferencję Sędziów Szachowych na podstawie  uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Polskiego Związku Szachowego. Na Konferencję do hoteli Mercure w Poznaniu  przybyło 29 sędziów z 10 województw  w tym 7-miu z Wielkopolski / Hadyniak /I/, Lesień /I/, Cybulski /IA/ , Staniszewski /P/, Pieczewski /I/, Zgarda/I/, Sobczak/P/. Na wstępie A. Sokólski /IA/ omówił przyczynę zwołania tej Konferencji i następnie przystąpiono do wyborów. Wpierw wybrano przewodniczącego Konferencji sędziego  IA Zbigniewa Pyde.
Na przewodniczącego Kolegium zgłoszono 2-ch kandydatów : Aleksandra Sokólskiego /IA/ i Andrzeja Szewczaka /IA/. A. Sokólski przedstawił się i omówił swój program który nawiązywał do kontynuacji starych sprawdzonych zwyczajów : wznowić wydawanie biuletynów, organizować szkolenia sędziów, organizować systematycznie kursy sędziowskie, zebrania systematyczne kolegium, transparentność  działań Kolegium. Natomiast A. Szewczak, po przedstawieniu swojej osoby miałem wrażenie że nie przedstawił programu, tylko ogólnie omówił działalność Kolegium jak by został Przewodniczącym. Również zwracał uwagę na nielegalność działań władz Związku w związku z wcześniej odbytą Konferencją. Kandydaci odpowiadali, dosyć obszernie na pytania z sali. Tajne głosowanie dokonało wyboru A. Sokólskiego na Przewodniczącego KS głosami 26:2. Następnie wybrano, tajnie, pozostałych 6-ciu członków Kolegium: Z. Pudę / IA/ - 25 głosów , M. Cybulskiego /-25 , J. Wiśniewskigo /FA/-24, R. Królikowskiego /FA/-25, Kat. Walenciak /FA/-24 i K. Skibę /FA/ -23 . J. Zgarda /I/ dostał tylko 8 głosów. Kandydaci wcześniej zebranym przedstawili się - omówili swoją dotychczasową działalność sędziowską. W dyskusji poruszono wiele spraw organizacyjnych Kolegium np. sprawę organizacji w różnych ośrodkach szachowych przyszłych Konferencji. A. Szewczak  w swojej wypowiedzi nawiązywał do nielegalności działań władz Związku co spotkało się z wypowiedzią sędziego  Lesienia że jeżeli były działania władz Związku, niezgodne ze statutem to niezadowoleni mogą podać do sądu. Sędzia Szewczak również zaproponował uchwałę aby opracować regulamin Kolegium zgodny ze statutem. Konferencja w głosowaniu odrzuciła wniosek. Opracował W. Hadyniak.