Wyniki, komunikaty 2022 r.


1. Rozpoczął się turniej klasyfikacyjny 3 . Tabela, wyniki .

2. Rozpoczął się turniej klasyfikacyjny 4. Tabela i wyniki .
3. Turniej klasyfikacyjny nr 5. Tabela i wyniki
4. SZACHY W SZKOLE TURNIEJ SZACHOWY W DK „ORLE GNIAZDO”, POZNA 27.02.2022. wyniki
5. Turniej klasyfikacyjny nr 6 .
6. Turniej półfinałowy MWJ w Lesznie . Wyniki i reportaż
.
7. Turniej z okazji Święta Konstytucji 3- Maja . Wyniki i reportaż.