BIULETYN nr 1/1999

KLUBU  SZACHOWEGO    "TĘCZA"  w Kościanie
Kościan 64-000, Os. Piastowskie 74
Adres do korespondencji: Witold Hadyniak, os. Jagiellońskie 13/5, tel./fax.  065 511-94-82
internet : www.tecza.z.pl
email: tecza_koscian@infomark.com.pl
__________________________________________________________________________________

       spis treści:    
      1. Słowo wstępne
      2. Członkowie klubu
      3. Powstał Wielkopolski Związek Szachowy
      4. Homski pierwszy w turnieju z okazji 3-Maja.
      5. Turniej szachowy w Kościanie w dniu 13-06-1999 r. z okazji XIII Dni Kościana.
      6. W. Szymanowski 20-ty w openie A Miedzynarodowego Festiwalu w Poznaniu
      7. Dariusz Trafas pierwszy w Wielkopolskim Turnieju Szachowym w Rawiczu
      8. Rejonowe mistrzostwa Szkół podstawowych i  ponadpodstawowych
      9. Trafas 16-ty w III turnieju o puchar Bl. Radzyna Gaudentego
     10. Turniej Szachowy z okazji Dnia Niepodległości
     11. Mecz  Tęcza - Wieniawa - 3:3 /07-11-1999 r./.
     12. Ruszyła Wojewódzka Liga Szachowa

                                                                                 

1. Słowo wstępne.
Biuletyn ma na celu archiwizację wyników sportowych zawodników klubu i wydarzeń w szachach
w Kościanie.
Klub Szachowy Tęcza  istnieje od 1981 r. Opiekę nad klubem sprawuje Kościańska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa w Kościanie.
Obecnie od 1999 r. zajęcia klubowe odbywają się w Klubie Nauczyciela , os. Piastowskie 73 w każdą
środę od godz. 18:00.
2. Członkowie klubu:

Prezes /szef klubu / Władysław Piaskowski, Witold Hadyniak /sekretarz/, Paweł Homski /członek Zarządu/
zawodnicy: Wojciech Szymanowski /I kat. 2015/, Dariusz Trafas/I/, Dariusz Walenciak/I/, Mariusz Mikołajczyk/II/, Ireneusz Mikołajczyk/II/, Roman Kościański , Katarzyna Tabaka/I/,Artur  Scheibe /I/,
Michał Ławniczak/II/, Radoslaw Buchowski/II/, Andzrej Chumski/II/, Tomasz Sikora/III/,Roman Frąckowiak /II/, Waldemar Nowaczyk/II/, Monika Hadyniak/II/, Bartosz Przydróżny/IV/, 

3.   Powstał Wielkopolski Związek Szachowy   

W dniu 02.10.1999 r. w Poznaniu odbyło się  Walne Zebranie Wielkopolskiego Związku Szachowego.
Prezesem WZSz został Janusz Woda /Poznań/ a sekretarzem  Waldemar Kopydłowski /Leszno/

 

4. Homski pierwszy w turnieju z okazji 3-Maja.
W dniu 3 Maja 1999 r. w Klubie Nauczyciela  w Kościanie odbył się turniej szachowy .
Wyniki:
1. Homski Paweł - 5 pkt   7. Mikołajczyk Mariusz - 2
2. Trafas Dariusz  - 4   8. Sikora Tomasz - 2
3. Szymanowski Wojciech - 3,5   9. Wrzosek Tadeusz - 2
4. Chumski Andrzej - 3,5  10. Buchowski Radosławaw - 1,5
5. Walenciak Dariusz - 3  11. Demski Marek - 1
6. Kościański Roman - 2,5  12. Przydróżny Bartek 0
5. Turniej szachowy w Kościanie w dniu 13-06-1999 r. z okazji XIII Dni Kościana. 

W turnieju udział wzięło 38 zawodników/czek/ z Kościana, Śmigla, Leszna, Bucza i Rawicza.
 Turniej rozegrano systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund. czas gry 20 min  na zawodnika. Turniej odbył się w sali Kościańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Wyniki turnieju:

1. Szymanowski Wojciech /Tęcza Kościan/   - 6 pkt 
2. Trafas Dariusz /Tęcza  Kościan/                   - 5,5 
3. Homski Paweł /Tęcza Kościan/                   - 5,5
4. Nowaczyk Waldemar /Tęcza Kościan/         -  5,5 
5. Sikora Tomasz /Tęcza Kościan/                  - 5,5
6. Mikołajczyk Mariusz /Tęcza Kościan /         - 5 
7. Chumski Andrzej /Tęcza Kościan/               - 5 
8. Walenciak Dariusz /Tęcza Kościan/             - 5 
9. Linke Mateusz /Wieża Śmigiel/                   - 5 
10. Dębowiak Marcin /Wieniawa Leszno/         - 4 
11.Łupicka Alicja /Wieża Śmigiel/                   - 4 
12.Wrzosek Tadeusz /Tęcza Kościan/            - 4 
13.Woźny Marcin /Wieża Śmigiel/                  - 4 
14. Judek Magdalena /Wieża Śmigiel/             - 4 
15-17 . Judek Paweł /Wieża/ 
            Woźny Robert /Wieża/
            Kowalewski Rafał /Rawicz/             - po 4
18. Dębowiak Weronika /Wieniawa Leszno/     - 3,5 
19. Sołtysiak Dariusz /Gambit Bucz/               - 3,5
20. Mikolajczyk Ireneusz /Tęcza Kościan/       - 3 
21. Przydróżny Bartosz /Tęcza Kościan/         - 3 
22. Węgierski Michał /SP2 Kościan/               - 3 
23. Drożdżyński Szymon /Wieża Śmigiel/       - 3 
24. Linke Maciej /Wieża Śmigiel/                    - 3 
25-27. Łupicka Małgorzata /Wieża/
           Leśny Marek /Gambit/
           Szmyt Agnieszka /Gambit/            po 3 
28. Piotrowski Krzysztof /Wieża.                     - 3 
29. Floryszczak Daria /Gambit/                      -  2,5 
30. Floryszczak Annn /Gambit/                        - 2,5 
31. Dutkiewicz Magda /Gambit/                       - 2 
32. Kramska Sylwia /Gambit/                          - 2 
33. Cichoszewska Patrycja /Wieża/                 - 2 
34. Franek Anna /Wieża/                                - 2 
35. Czarnecko Bartosz /Wieża/                       - 1,5
36. Bródka Miłosz/ /Gambit/                           - 1,5 
37. Toś Sylwia /Gambit/                                 - 1,5 
38. Kramska Martyna /Gambit/                       - 0,5 

Zwycięzca turniej Wojciech Szymanowski otrzymał puchar z rąk Burmistrza Miasta Kościana  p. Mirosława Woźniaka .
Nagrody rzeczowe ufundowała  Kościańska Spółdzielnia Mieszkaniowa i inni sponsorzy .

6. W. Szymanowski 20-ty w openie A Międzynarodowego Festiwalu w Poznaniu.

W dniach 10-17.07.1999 w Poznaniu odbył się 8 Międzynarodowy Festiwal Szachowy.
W openie A startował Wojciech Szymanowski zajmując 20 lokatę na 32 startujących.
Wyniki Openu -A:
1. k Waldemar Meczyński /Pocztowiec Poznan/ - 7,5 pkt
2. I++ Rafał Tomczak /BE lech Poznań/ - 6,5 
3. I++ Mirosław Sobczcak /Chrobry Gniezno/ - 6,5
20. I  Wojciech Szymanowski /Tęcza Kościan/ - 4 pkt
7. Dariusz Trafas pierwszy w Wielkopolskim Turnieju Szachowym w Rawiczu 

W dniu 4-09-1999 w Rawiczu rozegrany został turniej szachowy z okazji Wielkopolskich Dożynek .

Wyniki :
1. Dariusz Trafas /Tęcza Kościan / - 8 pkt 
2. Robert Wieczorek /Chrobry Głogów/ - 7,5
3. Tomasz Popek /Chrobry Głogów/     - 7,5 
6. Paweł Homski /Tęcza Kościan /- 6 pkt
8. Wojciech Szymanowski /Tęcza Kościan / - 5 pkt
9. Mariusz Mikołajczyk /Tęcza Kościan /     - 5 
10. Ireneusz Mikołajczyk /Tęcza Kościan / - 5 

Startowało 27 zawodników i 1 zawodniczka.

8.   Rejonowe mistrzostwa Szkół podstawowych i  ponadpodstawowych.
  Rejonowe mistrzostwa Szkół ponadpodstawowych /Kościan 1999-12-03/ - dziewczęta
system rundowy /20min/zawodniczkę.

1.      Rutkowska Anieszka  /IV LO Leszno/ – 6 pkt
2.      Natalia Kwaśnik  /ZSZ Wolsztyn/  - 5,5 pkt
3.      Anna Szmyt /ZSZ Wolsztyn/                 - 4,5 pkt
4.      Anna Stachowiak /II KO Leszno/- 4,5 pkt
5.      Martyna Wołek /LO Wolsztyn/ - 4,5 pkt
startowało 8 zawodniczek

 

Rejonowe mistrzostwa Szkół ponadpodstawowych /Kościan 1999-12-03/ - chłopcy
7 rund czas 20 min/zawodnika

1.      Adam Wójtowicz – /I LO Leszno/  - 6,5 pkt
2.      Marcin Dębowiak /II LO Leszno/  - 6 pkt
3.      Marcin Wojciech  /LO Wolsztyn/ - 4,5 pkt
4.      Wojciech Szymanowski  /LO Kościan/ - 4,5 pkt

   Startowało 20 zawodników 

Rejonowe mistrzostwa Szkół podstawowych / Kościan 1999-12-04/ chłopcy
1. Wojciech Ejsmontt /SP2 Leszno/   - 5,5 pkt
2. Bartek Romiński /SP12 Leszno/   - 5,5 pkt
3. Piotr Kaczmarek /SP2-Leszno/ -  5,5 pkt
4. Łukasz Kożlik  /SP - Radomierz/ - 5 pkt
5. Błążej Kaźmierczak /SP- Śmigiel/ - 4,5 pkt
6. Michał Polowczyk /SP-5 Rawicz/ -  4  pkt
7. Tomasz Nijaki /SP Radomierz/-  4 pkt
8. Piotr Świniarek /SP St. Widzim/ - 3,5 pkt
9. Paweł Judek /SP Śmigiel/ - 3,5 pkt
10. Mariusz Jurgawka /SP-Wijewo/ - 3,5 
11. Bartosz Przydróżny /SP1 Kościan/ - 3
12. Piotr Markowski /SP-4 Rawicz/ - 3
13. Konrad Celka /SP4 Rawicz/ - 3
14. Paweł Kaczmarek /SP2 Leszno/ - 2,5
15. Krzysztof Kasperczak /SP4- Rawicz/ - 2,5
16. Wojciech Błoszyk /SP - Obra/ - 2
17. Rafał Rola /SP Wiejwo/ - 1,5 pkt
18. Jakub Jóżefczak /SP Śmigiel/ - 1 pkt

Rejonowe mistrzostwa Szkół podstawowych / Kościan 1999-12-04/ dziewczęta  

1. Anna Andrzejewska /SP2 - Leszno /  -  6 pkt
2. Dorota Świniarek /SP Stary Widzim/ -   5 pkt
3. Jagoda Grzelak /SP2 Leszno/ -          -  5 pkt
4. Martyna Mikołajczak /SP2 Leszno/   -   5 pkt
5. Julia Kaczmarek /SP2 Leszno/           -  5 pkt
6. Katarzyna Lewińska /SP2 Leszno/     -  4 pkt
7. Marlena Kowalecz /SP Radomierz/    -  4 pkt
8. Małgorzata Łupicka /SP Śmigiel/        - 3,5 pkt

Startowało 17 zawodniczek 

Turniej szachowy - mistrzostwa powiatu Kościańskiego - 18-11-1999 r.
    W dniu 18-11-1999 r. w Szkole Podstawowej nr 6 w Kościanie obył się turniej szachowy - mistrzostwa Szkół podstawowych powiatu. Startowało  12 zawodników i 2 zawodniczki.
    Wyniki:
    1. Bartosz Przydróżny - SP1  Kościan      - 6 pkt
    2. Błażej Kuśnierczak - SP Śmigiel          - 5,5 pkt
    3. Karol Szwarc - Gimnazjum  Śmigiel     - 5,5 pkt
    4. Paweł Judek - SP Śmigiel                    - 5 pkt
    5. Jakub Józefiak - SP Śmigiel                - 4 pkt
  Dziewczyny:
    1. Małgorzata Łupicka                     - 4 pkt
    2. Małgorzata Wrzosek                 - 2 pkt

   W zawodach startowali uczniowie/uczennice/ ze szkół: SP1 Kościan, SP6 Kościan, Gimnazjum Śmigiel ,     
    SP Stare Bojanowo

Turniej szachowy - mistrzostwa powiatu Kościańskiego szkół ponadpodstawowych 25-11-1999 r.
W dniu 25-11-1999 r. w Szkole Podstawowej nr 6 w Kościanie obył się turniej szachowy - mistrzostwa Szkół ponadpodstawowych  powiatu kościanskiego. 

     Startowało 34 zawodników.
    Wyniki:
    1. Wojciech Szymanowski - LO Kościan  - 7 pkt
    2. Marcin Woźny  -ZSZ Śmigiel                - 5,5 pkt
    3. Robert Woźny - ZSZ Śmigiel                - 5,5 pkt
    4. Hubert Szymanowski - LO Kościan      - 5 pkt
    5. Daniel Hanpelski - LO Kościan             - 5 pkt
    6. Szymon Nowak - LO Kościan              - 4,5 pkt
    7. Błażej Hampel  - LO Krzywiń                - 4,5 pkt
    8. Dominik Jaśkiewicz - LO Kościan         - 4,5  pkt
    9. Sławomir  Waliński - LO Kościan          - 4 pkt

Startowali uczniowie z LO Kościan, ZSZ Śmigiel, LO Krzywiń.

9. D.Trafas 16-ty w III turnieju o puchar Bl. Radzyna Gaudentego

W Gnieźnie odbył się III Turniej szachowy o puchar Radzyma Gaudiego/16-10.1999r/.
1. FM A. Cichocki /JANTAR Pruszcz Gdańsk/i- 7,5 pkt
2. IM Krzysztof Żołnierowicz /PTSz Plock/ - 7,5
3. k Kazimierz Kujawski /Chrobry Gniezno/ - 7 pkt
16. Dariusz Trafas /Tęcza Kościan/ - 6 pkt
28. Wojciech Szymanowski /Tęcza Kościan/ - 5,5 pkt

Startowało 52 zawodników.

10. Turniej Szachowy z okazji Dnia Niepodległości

W dniu 11.11.1999 r. w sali Kościańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej został rozegrany turniej szachowy z okazji Dnia Niepodległości. Czas gry 15 min/zawodnika. 9 rund.
Wyniki:
1. Romuald Olejniczak / Hetman Wschowa/ - 7 pkt
2. Paweł Homski /Tęcza Kościan/               - 6,5 pkt
3. Dariusz Trafas /Tęcza Kościan/               - 6,5 pkt 
4. Eugeniusz Małecki /Hetman Wschowa/   - 6,5 pkt
5. Wojciech Szymanowski /Tęcza Kościan/ - 5,5
6. Artur Scheibe /Tęcza/                             - 5,5 
7. Andrzej Chumski /Tęcza/                        - 5,5
8. Ireneusz Mikołąjczyk /Tęcza/                  - 5
9. Mariusz Mikołajczyk /Tęcza/                   - 5
10. Waldemar Nowaczyk /Tęcza/                - 5
11. Marcin Woźny /Wieża Śmigiel/ - 4,5
12. Łukasz Primel /Wieża Śmigiel/  - 4,5
13. Roman Kościański /Tęcza/  - 4,5
14. Dariusz Walenciak /Tęcza/  - 4
15. Radosław Buchowski /Tęcza/ - 4
16. Robert Woźny /Wieża Śmigiel/ - 4
17. Michał Ławniczak /Tęcza/ - 2,5
18. Marek Demski /Górnik Konin/ - 2
19. Tadeusz Wrzosek /Tęcza/ - 2
20. Robert Woźny /Wieża Śmigiel/ - 0
Nagrody sponsorowali : Spółdzielnia Mieszkaniowa i Urząd Miejski w Kościanie, rzemieślnicy.

 

11. Mecz  Tęcza - Wieniawa - 3:3 /07-11-1999 r./.
  Mecz był decydujący o wyłonienie najlepszej drużyny z byłego województwa leszczyńskiego.
Wyniki na poszczególnych szachownicach /na pierwszym miejscu zawodnicy Tęczy/:
1. I Szymanowski Wojciech -  k  Piotr Rutkowski - 0:1
2. I Paweł Homski                 - I++ Adam Wójtowicz  -01
3. I Dariusz Trafas                 - I  Marcin Dębowiak   0-1
4. I Dariusz Walenciak         - I Tomasz Konopka  1-0
5. II Mariusz Mikołajczyk       - II Zbigniew Rutkowski 1-0
6. I Katarzyna Tabaka             - II Weronika Dębowiak  1-0
Czas gry 1,5/30 pos. + 1 godz. na dokończenie.
Najlepszą drużyną okazała się Wieniawa -  na I szachownicy wygrał zawodnik Wieniawy.

12. Ruszyła Wojewódzka Liga Szachowa

  Od 28-11-1999 r. wystartowała  Wielkopolska Liga Szachowa, ‘2000 w której uczestniczą:
    1. Prosna Kalisz
    2. Ostrowskie Towarzystwo Szachowe II Ostrów Wielkopolski
    3. Błękitny  Ekspress Lech II Poznań
    4. LZS Wrzos Września
    5. Tęcza Turek
    6. Tęcza Kościan
    7. MMKS Wieniawa Leszno
    8. Górnik II Konin
    9. LKS Chrobry Gniezno
    10. KS Pocztowiec III Poznań
    11. LKS Piast Śrem
    12. Blaszak Kalisz

I runda – 28-11-1999
1. Prosna Kalisz– Blaszak Kalisz          1:5
2. OTS II Ostrów – Piast Śrem          3,5:2,5
3. Lech II Poznań– Pocztowiec III Poznań   3,5:2,5
4. Wrzos Września – Chrobry Gniezno    3:3
5. Tęcza Turek – Górnik II Konin   3:3
6. Tęcza Kościan – Wieniawa Leszno   4:2

Wyniki szczegółowe meczu Tęcza - Wieniawa 

Tęcza Kościan -

Wieniawa Leszno

4:2
I  W.Szymanowski 2015 - k  P.Rutkowski 2136 1:0
I  P.Homski - I++  A. Wójtowicz 2119 1:0
I   D. Trafas - I  M.Dębowiak 2113 1:0
I D.Walenciak - I  T.Konopka 0:1
II  M.Mikołajczyk - I   W.Glapa 0:1
I  K.Tabaka - II+ A.Rutkowska 1:0

I runda /12 grudnia 1999/:

  1. Blaszak Kalisz - Wieniawa Leszno    1,5:4,5
  2. Górnik II Konin - Tęcza Kościan   1,5-4,5  
  3. Chrobry Gniezno - Tęcza Turek   3,5-2,5
  4. Pocztowiec  III Poznań - Wrzos Września  4,5:1,5
  5. Piast Śrem - Lech II Poznań                               0,5-5,5
  6. Prosna Kalisz - OTS II Ostrów                            2:4  

Wyniki szczegółowe meczu Górnik II Konin - Tęcza 

Górnik II Konin - Tęcza Kościan 1,5:4,5
I+ P. Dudek 2100 - I W.Szymanowski 2015 R
I Krzysztof Szadkowski - I  P.Homski 0:1
I  Kamil Szadkowski - I   D. Trafas 0:1
I  P.Ślesiński - I D.Walenciak 1:0
II S. Smagalski - II  R.Kościański 0:1
II A. Mikołajewska - I  K.Tabaka 0:1
Po dwóch rundach Tęcza zajmuje 2 miejsce 8,5 pkt.

Opracował: Witold Hadyniak