Regulamin Otwartych
Mistrzostw Kościana
‘2001

 

 1. Organizator:

Klub Szachowy KSM  Tęcza w Kościanie.
Urzad Miejski w Kościanie.

 1. Miejsce rozgrywek: Klub Nauczyciela w Kościanie os. Piastowskie 73
 2. Termin rozgrywek: od 21.03.2001 r. godz. 18:00
  Rozgrywki będą się odbywać w każdą środę od godz. 18:00- 22:00
 3. System i czas gry.
  Tempo gry:  30 pos./1,5 godz+0,5 godz. na dokończenie partii
  System rundowy. Ostatecznie będzie ustalony na odprawie przed pierwszą rundą w dniu 31-01-2001 r.
 4. Przewiduje się rozegrać turniej A dla zawodników z min II kategorią i B dla zawodników  do III kategorii szachowej.
  Ponieważ turniej będzie podlegał klasyfikacji szachowej – będzie zgłoszony do WZSzach i PZSzach – obowiązuje obowiązek posiadania licencji szachowej.
 5. Wpisowe do turnieju A wynosi 20 zł. Do turnieju B – 15 zł. Obowiązuje kaucja 20 zł – zwracana po zakończeniu turnieju.
 6. Nagrody – rzeczowe organizatorzy podadzą przed rozpoczęciem I rundy.
  Oprócz nagród zwycięzca otrzyma puchar Urzędu Miasta Kościana.

Zapisy i informacje udziela Witold Hadyniak : e-mail – tecza_koscian@infomark.com.pl
lub telefonicznie : 065-511-94-82

Zapraszamy 

Organizatorzy