Powstanie klubu.
Klub Tęcza Kościan powstał w 1981 r. Wcześniej istniał jako "Michałki" przy Wojewódzkim Szpitali dla Nerwowo i Psychicznie Chorych. Działaczem który klub Michałki prowadził był Michał Ławniczak


             Michał Ławniczak


stoją /od lewej/: W.Hadyniak, M. Ławniczak, Giera, D. Walenciak
siedzą  / od lewej/ : M. Mizerka, S. Ratajczak, A. Scheibe

Ze względów na trudności w finansowaniu, szachistami zaopiekowała się Kościańska Spółdzielnia Mieszkaniowa. Powołano nowy zarząd klubu na czele którego stanął Michał Ławniczak .
W tym czasie rozgrywano wiele turniejów szachowych:

 

W czasie 1981-99 szachiści Tęczy uczestniczyli w wielu turniejach. W Kościanie  organizowano turnieje szachowe o randze ogólnopolskiej  i międzynarodowej. Działaczem który najwięcej wniósł w rozgłos Tęczy był Grzegorz Wierzbicki - nauczyciel WF ze Szkoły SP1 i później z SP6 w Kościanie.

Turnieje kadry juniorów :

Turniej kadry juniorek do lat 18 /29-01-08-02-1989 r./Nagrodę odbiera Katarzyna Tabaka 
w środku wiceprezes PZSZach - P.Czajka 

Do wybijających się zawodników  w tym czasie należeli:

Katarzyna Tabaka, Paweł Homski, Wojciech Szymanowski

                                                    Wojciech  Szymanowski