Tęcza na szachownicy
Ó   Władysław Piaskowski
Przedruk opracowania w całości lub we fragmentach oraz wprowadzanie jakichkolwiek zmian w treści wymaga zgody autora

--Motto: Poufna rozmowa bez słów; przejmująca z dreszczem aktywność przy stanie pełnej bezwładności, triumf i klęska, nadzieja i zwątpienie, życie i śmierć – i to wszystko na 64 polach; połączenie poezji z nauką; starożytny Wschód i nowoczesna Europa – oto czym są szachy. (John Holland Rose – wybitny historyk angielski, pasjonat szachów.  

 

Wstęp

Prezentowane opracowanie jest przyczynkiem do dziejów szachów na Ziemi  Kościańskiej (Wielkopolska). Kiedy podejmowałem tę pracę, odradzano mi, próbując  tłumaczyć, że  całościowe ujęcie zagadnienia nie jest możliwe wobec rozproszenia lub braku wielu ważnych dokumentów.  I to prawda, która nie oznacza jednak, że należy zaniechać poszukiwań. Wbrew obiegowym poglądom bowiem w tej dziedzinie istnieje nieprzebrane bogactwo materiałów, które dają możliwość:

* przypomnienia życiorysów szachistów i działaczy z naszego regionu,
* odtworzenia,   opisu i analizy ciekawych partii,
* upowszechnienia licznych informacji, w tym ciekawostek i anegdot.

Cała działalność szachowa Władysława Piaskowskiego w klubie Tęczy, napisane 3 książki / 2009, 2011, 2017/ oraz opracowanie "Tęcza na szachownicy" mają charakter społeczny - bez korzyści finansowych.

Od lat gromadzę szachowe materiały archiwalne, aby zachować je dla przyszłych pokoleń – dla tych, którzy pokochali  i na pewno jeszcze pokochają królewską grę. Poszukiwanie, rejestrowanie i opracowywanie materiałów z historii szachów w małych miejscowościach to w istocie swej benedyktyńska praca. Ma w sobie coś z tej królewskiej gry - wymaga analitycznego spojrzenia, wiedzy, czasu i cierpliwości. Często korzystam z zachowanej dokumentacji  innych ośrodków szachowych, m. In. Poznania ,Leszna, Gniezna, Wrześni czy  Wschowy. Przejrzałem kroniki, artykuły prasowe, dokumenty  i materiały z prywatnych zbiorów działaczy  szachowych. Nie da się ukryć, że  często próby ustalenia faktów - nie tak przecież odległych -  kończyły się niepowodzeniem. Zdobyte informacje budziły wątpliwości -  były niekompletne, nieczytelne, pozbawione  istotnych szczegółów.  Stan archiwaliów, dotyczących działalności sportowej w Kościanie trafnie ocenili Jerzy Zielonka i Józef Kubicki w monografii  pt. Sport w Kościanie (1894-1998), Kościan 1998,  cytuję:

 „ Dokumentacja kultury fizycznej w Kościanie w latach 1956-1989 jest rozproszona i zdziesiątkowana. Brzmi to paradoksalnie, ale kompletniejsze są archiwalia dotyczące lat przedwojennych. Poginęły zdjęcia, ponoć spalono akta klubów, inne materiały znajdują się w rękach prywatnych. Z wykazów osobowych zachował się jedynie gruby poszyt  z lat  1978-1981, zawierający nazwiska członków kolejnych władz MKKS „Obra” oraz wykazy  członków  poszczególnych sekcji”.

Starałem się w miarę możliwości wypełnić dotkliwe luki w wiedzy na temat szachów na Ziemi Kościańskiej.  Na ile mi się to udało  Czytelnik oceni sam. Znajdzie on tu  – jak sądzę - wiele ciekawych informacji o  rozgrywanych partiach i sylwetki szachistek  i szachistów;  pasjonatów, którzy realizując  własne zainteresowania, odnosili znaczące sukcesy i sławili Ziemię Kościańską.

Wieloletnie starania  pozwoliły mi opracować i wydać  książki  w latach: 2009, 2011, 2017. Ale objętościowe ramy poszczególnych wydań uniemożliwiały zamieszczenie w nich wielu istotnych  szczegółów, co niniejszym uzupełniam.

Niniejsze opracowanie jest kontynuacją ocalania od  zapomnienia, co się uda, likwidowania  „białych plam". Znaczna część opracowania to uszczegółowienie opisanych faktów w  wydanych książkach  -  od początków do około 2010 roku.

                                                                                                                                                                                                                                                                                               Władysław Piaskowski

Prace związane z  przygotowaniem  i umieszczeniem wersji elektronicznej na stronie Klubu  Szachowego  UKS Tęcza  w Kościanie wykonał szachista i działacz szachowy, sędzia   Witold  Hadyniak.

 I. Kościańskie tradycje szachowe

Początki sportu szachowego Kościanie  datowane są utworzeniem sekcji
szachowej. Zebranie założycielskie sekcji  odbyło się 17-12-1926 r.

W/w komunikaty były publikowane w Wiadomościach Kościańskich nr 5-8 w 2017 r.

Warunki, w jakich powstał pierwszy klub polski w Kościanie, wyczerpująco przedstawił Bogusław Polak w książce p.t. „Sport kościański w latach 1912 – 1974” [Kościan 1974]. Autor uwzględnił wszystkie dyscypliny w klubach sportowych i w organizacjach paramilitarnych „Sokół” i „Przysposobienie Wojskowe”.(14) Udzielił także odpowiedzi na pytanie: jaki wpływ na rozwój sportu wielkopolskiego, a kościańskiego w szczególności, wywierała w poszczególnych okresach, sytuacja gospodarczo-polityczna ?
W 1922 roku „Fervor” poza piłką nożną prowadził sekcje: lekkoatletyczną, ciężkiej atletyki (boks, zapasy), szachową i tenisa stołowego.(17)
W latach 1924-1925 w Towarzystwie Sportowym „Fervor” nastąpił kryzys, wynikający głównie z braku jednomyślności w obrębie zarządu w odniesieniu do koncepcji funkcjonowania klubu  oraz z trudności finansowych. Rozpoczął się rozpad poszczególnych
sekcji i odpływ zawodników do innych klubów. Jakby dla równowagi pomyślnie rozwijało się, powstałe 8 maja 1922 roku, Towarzystwo Sportowe ”Sarmacja”. W klubie tym w sezonie letnim dominowały: piłka nożna, lekkoatletyka, koszykówka, siatkówka, strzelectwo i pływanie; w sezonie zimowym działalność rozwijały sekcje gier towarzyskich (szachy i warcaby), rozgrywano mistrzostwa w ramach sekcji.(14) „Sarmacja” oficjalnie zakończyła swą działalność w roku 1930 (2) . Nie ulega jednak wątpliwości, że jej zasługi dla spopularyzowania szachów w tamtym okresie są bardzo duże. Kościańscy szachiści, podobnie jak to miało miejsce w Poznaniu, toczyli pojedynki w kawiarniach, hotelach i mieszkaniach prywatnych. Kluby „Fervor” i „Sarmacja” organizowały dla swoich członków spotkania, pogadanki, „wieczory towarzyskie”, a także zawody sportowe. Członkowie Zarządów klubów spotykali się najczęściej w Hotelu Warszawskim (przy dzisiejszej ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego) oraz w mieszkaniach prywatnych prezesów. Potwierdzenia znajdują się w informacjach podawanych w codziennej prasie, wydawanej w Kościanie. W „Gazecie Polskiej” Wychodzący w Kościanie dziennik o nazwie„Gazeta Polska” podawał m.in.(38): 
- 7 listopada 1924 – Nadzwyczajne Walne Zebranie w K.S. „Fervor”. Na porządku obrad m.in. sprawozdanie ustępującego zarządu, wybór zarządu,
- 30 grudnia 1
924 – miesięczne zebranie zarządu K.S. „Sarmacja”, -
- 22 grudnia 1925 – Klub Sportowy „Fervor”. O wpół 8-mej wieczór towarzyski z grą w szachy, sympatycy mile widziani,
- 28 grudnia 1925 – Klub Sportowy „Sarmacja” - w każdy wtorek od godz. wpół. ósmej  wieczorem w Hotelu Warszawskim - gra w szachy, warcaby i różne,
- 4 stycznia 1926 – K.S. „Sarmacja” – w każdy wtorek od godz. wpół 8 wieczorem gra w szachy. Jutro we wtorek rozgrywki w warcaby o mistrzostwo klubu dla  pań i    rozstrzygniecie sprawy rozgrywek o mistrzostwo w bilard,
- 7 stycznia o godz. 8,15 wieczorem zebranie zarządu u druha prezesa,
- 11 i 18 stycznia
1926 – K.S. „Sarmacja” wieczorki towarzyskie (z grą w szachy) w Hotelu Warszawskim, a 17 a 25 listopada 1926 w Hotelu Viktoria / obecnie Al. T. Kościuszki/.

 

  kartka z z lat 1906-1915  (18)

                                                                                                                                                           (18)
 
- 18 stycznia 1926 – informacje o: rozgrywkach o mistrzostwo klubu na 1926, o Walnym zebraniu Klubu „Sarmacja” 23 bm., Klubu „Fervor” 20 bm. w  Hotelu Warszawskim,  .,
- 5 listopada 1926 – K.S. „Sarmacja” Oddział Szachistów. Członkowie, którzy pragną wziąć udział w rozgrywkach o mistrzostwo klubu niech zgłoszą się na listę u dh. wiceprezesa, do 10 bm.
- 7 listopada 1926 – K.S. „Sarmacja”, w środę zebranie plenarne w salce Hotelu Warszawskiego. Potem zebranie szachistów,
- 13 i 15 listopada 1926 – K.S. „Sarmacja” Oddział Szachistów – zebranie konstytucyjne odrębnej sekcji szachowej, z powodu braku jakiegokolwiek zrzeszenia      miłośników gry szachowej na naszym      terenie, w piątek 17 bm.,
- 30 listopada 1926 – K.S. „Sarmacja”- zebranie zarządu u dh prezesa przy Poznańskim Przedmieściu 34 na 1 p.,


- 28 grudnia 1926 – Sekcja Szachistów przy K.S. ”Sarmacja”. Dziś o godz. 8 rozpoczyna się turniej wewnętrzny o mistrzostwo sekcji w „Eldorado”,
- 7 stycznia 1927 – Sekcja Szachistów przy K.S. „Sarmacja”. Dziś ostatnie rozgrywki o mistrzostwo sekcji. Kto dziś się nie stawi, partie przez niego nierozegrane   zaliczane będą przeciwnikom za wygrane. Więc o liczne i punktualne     przybycie prosi Zarząd,
- 14, 28 stycznia, 8 i 11 lutego 1927 – Sekcja Szachistów przy K.S. „Sarmacja”- rozgrywki towarzyskie w kawiarni „Eldorado” (przy Alejach T. Kościuszki nr 6). Przybycie wszystkich bardzo pożądane. Zarząd,
- 28 stycznia 1927 – II turniej szachowy o mistrzostwo miasta Kościana pod protektorem p. burmistrza Koszewskiego odbędzie się w początkach lutego bm.,
(23.1)
- 11 lutego 1927 – II turniej szachowy o mistrzostwo miasta Kościana rozpocznie się w niedzielę 13 bm., o godz. 5 po południu w lokalu kawiarni „Eldorado” przy    Alejach Kościuszki. Biorący udział w turnieju winni punktualnie stawić się i    uiścić opłatę 4 zł. Kto się jeszcze nie zapisał do turnieju, a pragnie w nim brać udział, może to uczynić w niedzielę, bezpośrednio przed rozpoczęciem rozgrywek. Miłośnicy gry szachowej będą mieli doskonałą sposobność rozwinięcia swych talentów na tym polu.
- 12 lutego 1927 – turniej szachowy o mistrzostwo miasta Kościana pod protektorem p. burmistrza Koszewskiego rozpoczyna się w niedzielę 13 bm. O godz. 5-tej po południu w kawiarni „Eldorado”. Pragnący wziąć udział w turnieju   mogą się jeszcze bezpośrednio przed jego rozpoczęciem zgłosić. Przy tej sposobności zaznaczamy, że szachy nie tylko są bardzo godziwą rozgrywką w wolnych chwilach, lecz także kształcą znakomicie umysł, rozwijają w wysokim stopniu zdolność szybkiego myślenia i orientacji.
- 14 lutego
1927 – II turniej szachowy o mistrzostwo miasta Kościana rozpoczął się wczoraj w lokalach kawiarni „Eldorado”. Dotychczas bierze w nim udział 11 osób, lecz jeszcze będą uwzględnione zgłoszenia we wtorek 15 bm. Później    lista biorących udział w turnieju będzie bezwzględnie zamknięta. Rozgrywki o mistrzostwo odbywają się we wtorki, czwartki, soboty i niedziele o godz. 8-ej wieczorem w „Eldorado”.
- 18 lutego 1927 – K.S. „Sarmacja”– zebranie członków zarządu w domu u prezesa.
 


4.W ogródkach parku miejskiego szachiści często przychodzili aby pograć w szachy

1954 

 12.02.1954 w świetlicy dla podróżnych na dworcu Głównym w Poznaniu  Bogdan Pietrusiak mistrz szachowy rozegrał symultanę  z 12-ma szachistami, wśród grających był   Bolesław Szymanowski szachista z Kościana . Mistrz  wygrał 8 partii i jedną zremisował. Bogdan Pietrusiak- Grześkowiak Wacław  1:0, - Stefański Kazimierz  1-0, - Przybylczak Zdzisław  0-1, - Robczyński Czesław  0-1, - Szymanowski Bolesław 1:0 / Kościan /, - Paczkowski Jerzy 1-0, - Kmiechowiak Bronisław  0,5:0,5,  Baszczyński Lech   1-0, - Rajewski Emil  1:0, - Melcer Tadeusz  0-1, - Romanik Roman 1-0, - Buda Janina 1-0  (30) 
 13.02.1954 w świetlicy dworcowej na dworcu Głównym w Poznaniu został rozegrany mecz towarzyski z Kolejarzem Poznań   w którym startował Bolesław Szymanowski z Kościana.
Wyniki na szachownicach :1. Pietrusiak Bogdan- Karczewski Jan 1-0, 2. Zieliński Tadeusz - Karczewski Andrzej 1-0, 3. Szymański Bolesław - Robczyński Czesław 1-0, 4. Skweres Zbigniew - Melcer Tadeusz 1-0 5. Trojanek - Jerzy Paczkowski 0-1, 6. Krawczyk Zbigniew - Kmiechowiak Br.1-0, 7. Majewicz Feliks - Gronowski Rajmund 1/2 - 1/2,  8. Stróżyk -Szymanowski Bolesław 1/2-1/2 9. Juniczak G. - Budda Janina 1-0, 10. Jarmark Zb. - Stefański Kazimierz 1-0. Zwycięstwo  Kolejarza Poznań 8-2  (30)
6.03.1954  w kolejnej symultanie mistrz Bogdan Pietrusiak osiągnął wynik 6,5:3,5. Bogdan Pietrusiak - Jan Karczewski 1-0, Wojnicka Bożena remis, Baszczyński Lech 1-0, Witold Pac 1-0, Edmund Dawidowski 1-0, Stefan Musiał 0-1, Stefański Kazimierz 0-1, Szymanowski Bolesław 1-0 / Kościan /, Józef Karmiński 0-1, Tadeusz Melcer 1-0  (30)

1955

21-08-1955  rozegrano mecz towarzyski między Kolejarzem Kościan a Kolejarzem Poznań. W spotkaniu tym z braku zawodników kol. Trojanek / Kolejarz Poznań /grał na dwóch szachownicach.  Mecz zakończył się wysokim zwycięstwem Kolejarza Poznań 6,5-1,5.Wyniki na szachownicach:

Kolejarz Kościan              Kolejarz Poznań
1. Staszewski St.     -      Krawczyk Zbigniew         0-1
2. Klupsch Zenon     -      Filip Miron                     0-1
3. Grocki Bogdan     -      Lewandowski Czesław   0-1
4. Konik Wacław    -       Jezierski Roman            1-0
5. Walewski Adam   -      Majewicz  Feliks           0-1
6. Ratajczak Tadeusz   - Skowroński Stanisław    0-1
7. Tyczewski Marian -     Trojanek  Jacek        0,5-0,5
8. Drąg Ryszard       -     Trojanek Jecek              0-1
----------------------------------------------------------------
wynik                                                         1,5 - 6,5   (30)

W 1956 r. Utworzono sekcję szachową Obra. Sekcja ta była jedną z nielicznych w Wielkopolsce.(14).
Po roku do rozgrywek ligowych zgłoszono dwie drużyny. I drużyna awansowała do klasy A. Druga  drużyna - mimo dobrych wyników
- z powodów regulaminowych awansować nie mogła.
Tabela zweryfikowanych wyników spotkań szachowych przez komisję sportową o drużynowe mistrzostwo klasy B, sezon 1957/58.

I. miejsce  Grunwald II Poznań 12 pkt /31,0/
II. miejsce Lech II Poznań 8 /21,5/
III. Obra Kościan 4 /22/
IV. Pocztowiec Poznań  2 /6,5/
V. LZS Oborniki   2 /10/

Pocztowiec Poznań oddał 4 mecze walkowerem.
Do klasy A awansowały Grunwald II, Lech II  i OBRA   / 24,2 /
 

Szachiści z Kościana startowali w rozgrywkach klasy C.  5-05-1957.  Obra Kościan grała mecz  z Lechem IV Poznań w  5 rundzie. Uzyskała  następujące wyniki :

Obra                           Lech IV
1. Grocki Bogdan    - Filip Miron               0-1
2. Klupsch Zenon    - Pilarski Andrzej       0-1
3. Konik Wacław    -  Majewicz Feliks      0-1
4. Drag Ryszard      -  Gola Edmund         0-1
5. Staszewski Stanisław - Budzyński Mieczysław 0-1
6. Gidaszewski Stanisław     - Kamiński Józef     1-0
7. Maria Bosy    -                                                1-0 wo    
                             Wynik                                    2-5

Tabela końcowa klasy C.

1. Lech IV Poznań                8 / 24,5
2. G.K.O III Poznań -             7 / 21,5
3. Kolejarz Ruch Poznań  -    6 /16,5
4. Kolejarz Obra Kościan  - 5 / 17,0
5. Polonia Środa                 - 4 / 12,5
6. Stal J Ch R  I Poznań      - 0 / 7,0

Przykładem wytyczającym kierunki poszukiwań, faktów, istotnych szczegółów  działalności szachowej jest opis występów szachowych autora niniejszego opracowania 6 i 13 marca 1954 opisany w książce z 2017 r. s. 46. W oparciu o cząstkowe dane pochodzące z różnych źródeł, dokumentacji, kronik, opracowań książkowych i rozmów z uczestnikami zawodów udało się zebrać i opisać całościowe występy szachistów. Poszukiwania poza Kościanem i w innych ośrodkach szachowych pozwoliło zgromadzić wiele istotnych szczegółów i wyników spotkań szachowych. Z Kronik Sekcji szachowych Kolejarz przy D.O.K.P. w Poznaniu udało się uzupełnić wiadomości o rozegranym spotkaniu szachowym pomiędzy Kolejowym Klubem Sportowym "OBRA" w Kościanie i Kolejowym Klubem Sportowym "Lech" Poznań oraz symultanie mistrza Bogdana Pietrusiaka 13-10-1957 na sali sportowej na Łazienkach w Kościanie /oddanej do użytku 12-10-1957/, czcząc w 45 rocznice  powstania  KS Fervor. Nieścisłości związane  z obchodami rocznicy powstania Kościańskiego sportu zostały szczegółowo omówione w wydaniach [2] , [14], 17].


Hala Łazienki / zdjęcie rok 1955/ Hala do użytku została oddana w 1957 r.


13-10-1957
rozegrano spotkanie w Kościanie pomiędzy KKS Obra Kościan a Lechem Poznań.
Wyniki w meczu na poszczególnych szachownicach:

KKS Obra Kościan   - Lech Poznań
1. Grocki Bogdan -  Pietrusiak Bogdan  0:1
2. Konik Wacław - Skweres Zbigniew  0:1
3. Klupsch Zenon - Zieliński Tadeusz    1:0
4. Staszewski Stanisław  - Ziuziakowski Henryk    0:1
5. Kaźmierczak Jerzy   - Mańka Jan            0:1
6. Ryszard Drąg -  Pilarski   Andrzej            0:1 
7. Gałecki Alojzy -  Skweres   Stanisław        0:1
8.  Albiński Wacław -  Jabłonka Kazimierz     0:1
9. Pogorzelski Ryszard  - Modliński Bogdan   0:1
10. Drąg Ignacy  - Budzyński Mieczysław 0:1
11. Kolasiński Kazimierz   - Kamiński Józef 0:1
12. Bossy Maria  - Heft Aldona           0,5:0,5
 Wysokie zwycięstwo 10,5:1,5  Lecha Poznań.

Przed spotkaniem w imieniu szachistów "Lecha" życzenia jak najlepszych wyników szachowych złożył Kol. Stanisław Skowroński i wręczył kapitanowi Obry pamiątkowy dyplom /p.zdj/.
Po meczu  mistrz  Bogdan Pietrusiak rozegrał symultanę  na 10 szachownicach, wygrywając  8,5:1,5. Bogdan Pietrusiak - Grocki Bogdan  1-0  , Drąg Ryszard  0.5:0./, Kaźmierczak Jerzy 1:0, Kaźmierowski J. 1:0, Kolasiński Kazimierz 1:0, Danielewicz T.  1:0, Drąg Ignacy  1:0, Jabłonka Kazimierz 0:1, Staszewski Stanisław 1:0, Kowalski Edmund 1:0  (32)Pierwszy Polski Klub sportowy w Kościanie powstał w 1912. Jego głównym celem była gra w piłkę nożną [17]
10-11-1957
 w Poznaniu odbył się mecz K.K.S. Obra z Lechem II Poznań. Wyniki na poszczególnych szachownicach :
KKS Obra Kościan - Lech II Poznań :
1. Konik Wacław - Stróżniak Bronisław                  0:1
2. Klupsch Zenon - 
Ziuziakowski Henryk               0:1
3. Staszewski Stanisław -
Szymański  Bolesław   1:0
4. Kaźmierczak Jerzy -
Pilarski   Andrzej  0:1
5. Pogorzelski Ryszard -
Majewicz Filip    0:1
6. Drąg Ignacy -
Skowroński Stanisław      0:1
7. Kolasiński Kazimierz -
Mańka Jan        0:1
8. Koszewski Jan -
Budzyński Mieczysław 0:1
                                                      wynik 1:7

Szachiści z Kościana w 1958 uczestniczyli w rozgrywkach klasy A Okręgowego Związku Szachowego w Poznaniu.
Drużyna  z Kościana startowała w grupie B zajmując 7 miejsce.

Drużyna

1

2

3

4

5

6

8

Razem

Miejsce

1. Obra Kościan

x

2,5:5,5

2:6

2:6

1:7

3,5;4,5

2:5:5.5

13,5

   VII

2. Włókno Gniezno

5,5:2,5

x

6,5:1,5

1,5:6,5

2:6

2,5:5,5

3,5:4,5

21,5

V

3. LZS Oborniki

6:2

1,5:5,5

x

3,5:4,5

3,5:4,5

7:1

3:5

24,5

 IV

4. Grunwald Poznań

2:6

6,5:1,5

4,5:3,5

x

3:5

4,5;3,5

3,5:4,5

29,0

  II

5. Lech II Poznań

7:1

6:2

4,5:3,5

5:3

x

6:2

5,5:2,5

34,0

 I

6. Stal Ognisko Poznań

4,5:2,5

5,5:2,5

1:7

3,5:4,5

2:6

x

3,5:4,5

20,0

VI

7. Stella Gniezno

5,5:2,5

4,5;3,5

5:3

4,5;3,5

2,5:5,5

4,5;3,5

x

26,5

 III

Ostateczna tabela zweryfikowana przez Komisję sędziowską mistrzostw klasy A Okręgu Poznańskiego wg zajętych miejsc :

1. Lech II Poznań    6 gier 10 pkt /34,0/
2. Stella Gniezno 6 10 /26,5/
3. Grunwald II Poznań 6 8 /29,0/
4. LZS Oborniki   6 6  /24,5/
5. Włókno Gniezno 6 4  /21,5/
6. Ognisko Poznań 6 4 /20,0/
7. Obra Kościan 6 4 /13,5/

14 grudnia 1958 na sali /na  Łazienkach/ w Kościanie rozegrano mecz I rundy pomiędzy Obrą  a Włóknem Gniezno.
Wyniki szczegółowe meczu Obra Kościan - Włókno Gniezno
1. W. Konik - S. Polcyn           0-1
2. Z. Klupsch - J. Majewski 0,5-0,5
Niżej partia Jan Majewski / Włókno Gniezno/ - Zenon Klupsch / Obra Kościan /
Obrona Tarrascha

1. d4 d5 2. c4 e6 3. Sc3 c5 4. Sf3 Sf6 5. Gg5 Ge7 6. e3 O-O 7. Gd3 dxc4 8. Gxc4 Sc6 9. O-O cxd4 10. exd4 b6 11. a3 Gb7 12. Ga2 Sb8 13. Se5 Se4 14. Gxe7 Hxe7 15. Hd3 Sd6 16. Wfe1 Sd7 17. Sxd7 Hxd7 18. Wad1 Wad8 19. Gb1 g6 20. f3 Sf5 21. Se2 Wfe8 22. Kf2 Hd6 23. h4 Wd7 24. Wh1 Wed8 25. Hb5 Hc6. 0,5-0,5.

3. S. Staszewski - D. Białczyk  0,5-0,5
4. B. Grocki - M. Wojtkowiak    0,5-0,5
5. M. Mencel - T. Orczykowski        0-1
6. R. Drąg - J. Grajkowski               1-0
7. J. Majorczyk - J. Splonkowski  0-1
8. W. Majorczyk - H. Danieluk 0-1
wyniki meczu 2,5-5,5

1959
A- klasa grupa I

Drużyna

1

2

3

4

Razem

Miejsce

1. Sparta Oborniki

x

5:0 vo

3

5

13,0

II

2. Stella II Gniezno 

0:5 vo

x

5

4,5

9,5

 III

3. Rawia Rawicz 

5

3

x

5:0vo

13,0

I

4. Obra Kościan

3

3,5

0:5vo

x

6,5

IV

1960
A-klasa grupa północna

Drużyna

1

2

3

4

5

6

Razem

Miejsce

1. Obra Kościan

x

2,5

2

3,5

1

4

13

 VI

2. Nielba Wągrowiec

5,5

x

5,5

4

1

1

17

 V

3. Sparta  Oborniki

6

2,5

x

4.5

1,5

4,5

19

 III

4. Stella II Gniezno

4,5

4

3,5

x

4

2

18

IV

5. Lech II Poznań

7

7

6,5

4

x

6,5

31

I

6. Ogniwo Poznań

4

7

3,5

6

1,5

x

22

II

Lata 1973-1978

W roku 1973 powstała sekcja szachowa przy Wojewódzkim Szpitalu Nerwowo i Psychicznie Chorych w Kościanie pod patronatem związków zawodowych, działających w tym szpitalu. Prowadzono zajęcia nie tylko dla pracowników szpitala. Sekcja ta odnosiła sukcesy sportowe: w Mistrzostwach Polski Pracowników Służby Zdrowia (Andrzej Bolesław Szymanowski zdobył brązowy medal), w rozgrywkach drużynowych Okręgowego Związku Szachowego w Poznaniu. W 1975 roku w Wojewódzkim Turnieju Szachowym w Lesznie wśród 20 startujących szachistów byli zawodnicy z Kościana. Zwyciężył Purzyński z Konina z wynikiem 6,5 punktu z 8 partii, trzecie miejsce zajął Losiak 5,5 pkt., 8. Garwoliński 4,5, 13. Chudziński 4, 14. Ławniczak i 15 Andrzejewski obaj po 3,5. Wśród 10 startujących drużyn zwyciężyła drużyna I z Kościana, przed Wągrowcem i II drużyną z Kościana.
W Ogólnopolskim Turnieju Szachowym Pracowników Służby Zdrowia w Wągrowcu: we wrześniu 1975 startowało 32 zawodników. Zwyciężyła H. Ereńska Poznań 8,5 punktu, 2. P. Ereński Poznań 8,5, 7. J. Losiak 5,5 11. A. Garwoliński 5, 30. P. Jankiewicz 2,5 wszyscy z Kościana. Turnieje Służby Zdrowia odbywały się także w 1976, 1977. Startowali szachiści z Kościana J. Losiak, Garwoliński.  Do najbardziej aktywnych działaczy należeli: Andrzej Garwoliński, Michał Ławniczak (założyciele sekcji), Jacek Losiak i Zbigniew Giera.

Po nawiązaniu współpracy z szachistami Zakładu Urządzeń Chemicznych „Metalchem” do rozgrywek ligowych OZSzach w Poznaniu, w latach 1976–1978 wystawiono jedną drużynę pod nazwą „MED-CHEM”. Drużyna ta uczestniczyła w rozgrywkach ligowych OZSzach w latach 1976–78. Po odejściu Jana Jarmuszkiewicza i W. Grzesiewicza aktywnych zawodników i działaczy w 1978 sekcję rozwiązano. Szachiści pod nazwą MED-CHEM startowali w rozgrywkach klasy A OZSzach Poznań i w rozgrywkach 1977/1978 zajęli jedenaste miejsce wyniki meczy są podane w [1].

 Lata 1981-1990

W 1981szachiści weszli do nowego klubu - sekcji szachowej TKKF Tęcza Kościan której sponsorem została  /do dzisiaj/  Kościańska Spółdzielnia Mieszkaniowa. Relacja z zebrania założycielskiego.
W 1982  Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników Polskich /SIMP/  zorganizowało w Rydzynie  turniej szachowy dla członków SIMP. Wygrał Jan Majchrzak / Leszno/ przed Stanisławem  Fischerem /Leszno/  i Witoldem Hadyniakiem / Kościan /.

W lutym 1983 decyzją centralnych władz sportowych gra w szachy została włączona do systemu rozgrywek spartakiadowych.
Zgodnie z przyjętym systemem rozgrywki były trzystopniowe i obejmowały turnieje: okręgowe, eliminacje strefowe / w tzw. makroregionach / i finały centralne. Województwo Leszczyńskie przydzielono do makroregionu IV Dolnośląskiego, w którym województwo Wrocławskie było wiodącym.
W turnieju juniorek awans do finału młodziczek wywalczyła Katarzyna Tabaka. Za osiągnięte wyniki otrzymała II kategorię szachową.
Najlepsi juniorzy województwa leszczyńskiego Maciej Mizerka oraz jedenastoletnia Kasia Tabaka zwyciężyli w turnieju PAX we Wschowie /1983/.

15-05-1983. Turniej z tempem przyspieszonym. Startowało 25 zawodników. 1. Stanisław Olejniczak / Rydzyna/ 7 pkt. z 7!! 2. S. Fischer / Leszno/ . 3 S. Bartkowiak / Leszno/ 4. K. Regulski / Grodzisk Wielkopolski/ 5. Dariusz Walenciak / Kościan /. Z. Bartkowiak / Leszno/

17-12-1983
 w auli Szkoły Podstawowej nr 1 w Kościanie odbyła się spartakiada Szkól Miasta Kościana. Uczestniczyło 25 chłopców i 3 dziewczynki z 5 szkół. Organizatorem tych zawodów było Koło szachowe  przy Szkole nr 1, Klub Szachowy Tęcza i OSiR Kościan. Wyniki indywidualne 1. Sławomir Ratajczak / Liceum O. / 2. Maciej Mizerka / Liceum O. / i Leszek Zamelczyk. Najlepsza drużyną okazała się drużyna liceum Szkoły Podstawowej nr 1 przez Liceum Ogólnokształcącym i Szkołą Podstawową nr 2.
14-18.03.1984 W Żaganiu odbyły się strefowe turnieje o Mistrzostwo Polski szkół podstawowych i ponadpodstawowych makroregionu Dolnośląskiego. Najlepiej z trzech  występujących zespołów wypadła SP nr 1 z Kościana, która wśród 10 drużyn uplasowała się na V m.  Indywidualnie, spośród młodzieży ze szkół leszczyńskich wyróżniła się 12-letnia Kasia Tabaka z Kościana /SP l/ która na III szachownicy zajęła I miejsce z wynikiem 8 pkt. z 9 partii.
14.04.1984
w Lesznie  odbył się turniej szachowy o puchar Prezesa Woj. Spółdzielni Mieszkaniowej. Startowali szachiści reprezentujący Spółdzielnie Mieszkaniowe z Leszna, Kościana i Wschowy. Wygrał Jan Majchrzak /SM Leszno / 3. Dariusz Walenciak / SM Kościan /  4. Maciej Mizerka / SM Kościan /. Kościan reprezentowali jeszcze : 5. Katarzyna Tabaka , 6. L. Chwojnicki .

1.05.1984.Turniej z okazji Święta Pracy / rozegrany w świetlicy Kościańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej/ wygrał Dariusz Walenciak.
1.05.1984.
Kościan. Wojewódzkie Mistrzostwa w grze przyspieszonej. I miejsce Jan Majchrzak / Wierzbno/ . 5. Dariusz Waleciak / Tęcza Kościan 6. Lucjan Chwojnicki / Tęcza /.
06-12.08.1984. I Rydzyński Turniej Szachowy. Startowało ok. 60 zawodników . Najlepszym z Kościana był L. Chwojnicki (Tęcza)/ 9 miejsce/ , D. Walenciak(LZS Sana Kościan ) był 23 a M. Mizerka (LZS Sana Kościan) 26. Wygrał J.Jankowski z Kolejarza Opole/
1984.
Drużyna Tęczy II startowała w rozgrywkach klasy "C" Okręgowego Związku Szachowego w Poznaniu zajmując 4 miejsce. W grupie południowej a po barażach 7 pozycję.

Nawiązując do informacji rozgrywek drużynowych w klasie C dot. meczu / 15-04-1984 / pomiędzy Tęczą II Kościan a AZS-AM w Poznaniu podanej w książce z 2009 str. 76 podaje się treść artykułu redaktora Jerzego Zielonki "Bunt w  Kościańskiej Tęczy z 1 lipca 1984 r. w Panoramie Leszczyńskiej. Autor podaje liczne szczegóły oraz głęboką analizę faktów, przyczyn i ich skutków w działalności szachowej Kościana, brak woli, chęci i wyobraźni z każdej strony sporu, opieszałość załatwienia sprawy. Nie załatwienie sporu źle się przysłużyło szachom kościańskim powstał głęboki rozłam wśród szachistów.
W wyniku swych wieloletnich badań stwierdzam: spór / 15-04-1984 / był w okresie przełomowym - szachy kościańskie były na krzywej wznoszącej ( znaczne sukcesy, liczne grono dobrych zawodników, młodzież czyniła postępy, nazwiska pojawiały się na lamach prasy, wysoka ocena działalności klubu itd). Zostały zmarnowane wyjątkowe szanse wypłynięcia na "szeroką wodę".   Konflikty wewnętrzne rozwalały szachy kościańskie, a ich skutki są odczuwalne do dzisiaj.
W Biuletynie OZSzach w Poznaniu 2/84 pisano na turnieje wrocławskie wyjechało 4 juniorów i 2 juniorki młodsze, niestety bez najlepszych zawodników Tęczy Macieja Mizerki i Sławomira Ratajczaka którzy na pewno mieli by szanse na awans. A szkoda. Utworzyła się nowa ekipa LZS Sana Kościan. Rokująca olbrzymie nadzieje Tęcza straciła z pierwszej drużyny zawodników na pięciu szachownicach (I, II, III, VIII VIII).
Rozgrywki drużynowe Okręgu Poznańskiego w 1984 w zmienionym regulaminie rozpoczęły się  w marcu, a zakończyły się  jesienią. Drużyna Tęczy wałczyła w B klasie. Zajęła 4 miejsce. Odniosła 8 zwycięstw, remis i 2 porażki.
 

Drużyna

1

2 3 4 5 6 7 8 9 suma pkt.
1. Lech Śrem x 5 5½ 4 7 7 6 6½ 5 46
2. Hetman Środa  Wlkp  3 x 5 3 6 4½ 8 7½ 4½ 41½
3. Raszyn IV Poznań 2½ 3 x 5w 5 5½ 6 5 4½ 36½
4. Tęcza II Kościan 4 5 0w x 3½ 4 4 5 7 33½
5. Surma Poznań 1 2 3 4½ x 5½ 5w 5 3 29
6. Hetman II Wschowa 1 3½ 2½ 3 2½ x 4 3½ 6½ 26½
7. "64" II Mosina 2 0 2 4 0w 4 x 5½ 7 24½
8. Orzeł Nietążkowo 1½ ½ 3 3 3 4½ 2½ x 5 23
6. AZS-AM Poznań 3 3½ 3½ 1 5 1½ 1 3 x 21½

 Zawodnicy  Dariusz Walenciak i Katarzyna Tabaka byli najlepszymi   na swoich szachownicach.
Rezerwy Tęczy walczyły w C klasie w grupie południowej i to z dużym powodzeniem zajmując czwartą, a po barażach siódmą pozycję. Wśród najlepszych w rozgrywkach drużynowych  Dariusz Walenciak został sklasyfikowanych na ósmej pozycji, a w juniorach, na trzeciej, Kasia Tabaka w seniorkach na czwartej pozycji, w juniorkach na trzeciej i w juniorkach młodszych na trzeciej.
W łącznej punktacji klubowej (18 sklasyfikowanych klubów) w trzech  kategoriach wiekowych, najlepszym okazał się  Lech  154 punkty, przed Pocztowcem 117, i Raszynem 30 / wszystkie z Poznania / i Tęczą Kościan 15.

  W klasyfikacji seniorek zwyciężyła Katarzyna Tabaka, Danuta Krajewska była 9.
09-10-1985 w Lesznie  odbyło się Walne Zebranie Delegatów klubów i sekcji szachowy woj. leszczyńskiego. Wybrano pierwszy 7 osobowy  Zarząd OZSzach w Lesznie: Grzegorz Wierzbicki/Tęcza Kościan- prezes, wiceprezes  Andrzej Czyż / Hetman Wschowa /, sekretarz Witold Hadyniak [2].
 
1985. Rozgrywki poznańskiego OZSzach w klasie "B" zakończyły się w październiku. Startowało 12 drużyn, w tym Tęcza Kościan /jedyna z woj. leszczyńskiego/. Wygrała drużyna Energopolu Poznań 61 pkt. przed Lechem Śrem  53, Stomilem II Poznań i Chifą Nowy Tomyśl 49,5. Tęcza Kościan zajęła 8 miejsce z 42,5 pkt. W klasyfikacjach na szachownicach zawodnicy Tęczy zajęli miejsca : I szach.  M. Ławniczak 8 miejsce (1667), II szachownica Katarzyna Tabaka 9 (1611), VII A. Scheibe 6 (1500), VIII J. Miedziarek 8 (1446).
W   klasyfikacjach poszczególnych grup wiekowych sukces odniosła K. Tabaka zajmując I miejsce w seniorkach, juniorkach starszych i młodszych.

W klasie C startowało 16 drużyn. Z woj leszczyńskiego startowały: Sana Kościan, MGOK Góra, Orzeł Nietążkowo, Tęcza II Kościan i Pogoń Śmigiel. Rozgrywki wygrała drużyna Hetmana Środa, przed AZS AM Poznań, Saną Kościan. Tęcza II uplasowała się na 13 pozycji , wyprzedzając Start Poznań, Orkan Niepruszewo i Pogoń Śmigiel.
1. Hetman Środa Wlkp.              24,5 pkt./8/ 
2. AZS AM Poznań  24,5/7/
3. Sana Kościan     23,5
4. Kwatermistrz Poznań 17,5
5. Surma Poznań 15,5
6. Lechia Kostrzyn Wlkp     14,5
7. MGDK Góra Śl.    24,0
8. Dyskobolia Grodzisk Wlkp. 22,0
9. Concordia Murowana Goślina 20,5
10. Orzeł Nietążkowo    18,5
11. Sokół Pniewy         18,0
12. Surma II Poznań 17,0
13. Tęcza II Kościan    14,0
14. Start Poznań         13,5
15. Orkan Niepruszewo  8,5
16. Pogoń Śmigiel    6,0
  W klasyfikacjach na szachownicach leszczyńscy zawodnicy zajęli miejsca:
I- szach - 3. M. Mizerka / Sana Kościan /             -1872 pkt. rank.
                  8. A. Majewski / Orzeł Nietążkowo/    -1410
                  9. H. Bubin / MGOK Góra /                -1328
                 10. R. Borowski / Pogoń Śmigiel /       -1188
II szach.    9. F. Nowaczyk / Orzeł Nietążkowo/    -1427 pkt
                 10. S. Langner / Pogoń/                     -1423
                 11. S. Krauz / MGOK/                       -1379
III szach.     2. S. Larek / Orzeł /                          -1673
                   3. P. Homski / Sana /                      -1623
IV szach    5. R. Skrzypek / Orzeł /                     -1540
                  7. R. Kościański / Tęcza II /              -1480
                  8. A. Śliwiński /MGOK/                     -1475
                  14. E. Purczyński / Pogoń/                -1050
V szach.    8. I. Mikołajczyk / Sana /                    -1475
                   4. W. Lurbajło / MGOK/                    -1550
                   12. A. Chumski / Orzeł/                    -1230
VI szach.   2. D. Krajewska / Sana /                     1434
                   5. J. Dzioch / MGOK/
VIII szach.  1. L. Zamelczyk / Sana /                  - 1618
                   4. D. Trafas / Tęcza II /                   - 1310
                  11. E. Skoracka / Orzeł /                 - 1156
                  12. K. Żak / Pogoń/                         - 1115
                  14. R. Bródka / Orzeł /                    - 1080
Zgodnie z uchwałą OZSzach, Hetman Wschowa / seniorzy / i Tęcza Kościan / juniorzy / będą reprezentować nasz Okręg w rozgrywkach makroregionalnych o wejście do II ligi.
 
  W dniach 5-14.12.1985  w Lesznie odbyły się I Indywidualne mistrzostwa seniorów. Najlepszym okazał się Andrzej Czyż z Hetmana Wschowa. Z Kościana drugie  miejsce zajął Dariusz Walenciak, 6 miejsce Andrzej Bartkowiak, 9 miejsce  Kazimierz Sakowski, 12 miejsce Jarosz Miedziarek.
7.12.1985 . W Szkole Podstawowej nr 6 zorganizowano III Spartakiadę Szkól m. Kościana, w Której udział wzięli szachiści ze szkól Kościana i innych szkół poza Kościanem. Turniej Główny wygrała Katarzyna Tabaka przed Dariuszem Trafasem  / obaj z SP 6 Kościan / i Małgorzatą Rabiegą z SP Śmigiel.  Klasyfikację drużynową wgrała SP6  Kościan przed SP Śmigiel i SP Stare Bojanowo.
W dniach 5-10-1985 do 01-12-1985 w Kościanie zostały rozegrane I mistrzostwa m. Kościana. Na starcie stanęło 19 zawodników i 3 zawodniczki. Najlepszym okazał się Maciej Mizerka przed Pawłem Homskim i Sławomirem Ratajczakiem . Czwarty był Dariusz Walenciak

 
Stoją od lewej: Witold Hadyniak, Michał Ławniczak , Giera,
D. Walenciak, Tomasz Żak, Stanisław Kaczor, Jarosław Smoczyk, Zbigniew Giera. Siedzą od lewej: Maciej Mizerka, Sławomir Ratajczak i Artur Scheibe

Bogusław Polak uważa, że reorganizacja kultury fizycznej i częste zmiany w tej dziedzinie po wojnie miały zdecydowanie negatywny wpływ na rozwój sportu w Kościanie. Umasawiając  ponad miarę sport szkolny i zakładowy, co najgorsze zerwano naturalne powiązania sportu szkolnego ze sportem klubowym .
Już w początkach działalności w klubie Tęcza, autor niniejszego opracowania zauważa  kładzenie nacisku na organizowanie wielu imprez szachowych ogólnopolskich, międzynarodowych turniejów, startu młodzieży głownie w rozgrywkach szkolnych  niedocenianie rozwoju szachowego uzdolnionej młodzieży /pozostawienie samych sobie/. Stwierdza się małe zainteresowanie uzdolnioną młodzieżą oraz  brak współpracy z klubem.
   
    Od momentu kierowania klubem /1986 / głównymi celami były; wzmocnienie drużyny seniorów i stworzenie drużyny juniorów, poprzez poprawę organizacji, jakości szkolenia i nadzór młodzieży to załatwiał wyłącznie Władysław Piaskowski. Szkolenia w klubie prowadzili bardziej doświadczeniu zawodnicy. Seniorów prowadził Dariusz Walenciak, a juniorów Władysław Piaskowski, który po zdobyciu uprawnień sędziowskich przeprowadzali turnieje klasyfikacyjne z możliwością uzyskania norm na kategorie szachowe. 
Dariusz Walenciak pasjonat szachowy wzmocnił swoją aktywność zawodową w klubie Pocztowca w Poznaniu. Tam pod okiem wybitnych zawodników i trenerów  zdobył pogłębioną wiedzę szachową. Jako junior młodszy wyróżniał się wśród rówieśników. W zwycięskim zespole Pocztowca II w klasie okręgowej został sklasyfikowany na I miejscu na VII szachownicy. Zdobyta wiedza szachowa  w Pocztowcu procentowała. Stał się czołowym zawodnikiem klubu. Zdobył uznanie także w Okręgu. Korzystnie wpływał na drużynę. Pobudzał do większej pracy nad szachami do wnikliwej analizy rozgrywanych partii. Był czołowym zawodnikiem Tęczy w rozgrywkach  drużynowych. 

Intensyfikacja pracy nastąpiła dzięki pracy Wojciecha Szymanowskiego. W 2001 zdobył on uprawnienia instruktora szachowego i sędziego oraz uprawnienia animatora młodzieży dzieci i młodzieży. Koszty pokrywali SZS / Wielkopolska / i Kościańska Spółdzielnia Mieszkaniowa. Władysław Piaskowski obok załatwiania corocznego zakwalifikowania się do programu dopilnowywał bieżące prowadzenie dzienniczka pracy animatora i właściwego wykonywania zlecenia. Dziennik zawierał: dane osobowe, plan perspektywiczny, terminarz zajęć, plany okresowe, listę obecności zawodników, notatki i uwagi ogólne animatora, uwagi i opinie hospitalizujących zajęcia. Animator miał obowiązek przedstawić wypełniony dziennik pracy animatora i uzyskać potwierdzenie wykonania pracy animatora. W szkoleniach w latach 2002-2005 brało udział w grupie: zaawansowanej  9-22 osób, początkowej 12-16 osób. W latach 2000-2005 było szkolone  208 zawodników i zawodniczek, z tego 62 szachistów  startujących  w turniejach klasyfikacyjnych zdobyło normy na kategorie szachowe.
W sali Kościańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej były organizowane ogólnopolskie turnieje szachowe z silną obsadą zawodników do arcymistrza włącznie. Turnieje o mniejszym zasięgu i mniejszej liczbie zawodników odbywały się w siedzibie klubu Tęcza - w Klubie Nauczyciela. Organizacją turniejów zajmowali  się prezes klubu  Władysław Piaskowski i sekretarz klubu Witold Hadyniak. Natomiast sędziowanie zawodów było głównym udziałem sędziego Witolda Hadyniaka, a tylko sporadycznie prowadził je Władysław Piaskowski. Więcej szczegółów można znaleźć w książce z 2009 r. Szczupłość środków finansowych ograniczała  wyjazdy zawodników na zawody, głównie turnieje wyższej rangi czy rozgrywek o mistrzostwo Polski. Zdobywanie dodatkowych środków finansowych / każdorazowo przelewanych na konto KSM/ głównie poza Kościanem załatwiał wyłącznie  Władysław Piaskowski.


Witold Hadyniak wręcza dyplom Dariuszowi Walenciakowi.

 
Katarzyna Tabaka


 

                 Głos Wielkopolski


Tabela Turniejowa kadry-A juniorek Polskiego Związku Szachowego w Kościanie /03-03-1987/

Nr Imię i Nazwisko Klub Ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Punkty Punkty pomocnicze Ranking` uzyskany Miejsce
1 Joanna Detko Kolejarz Kielce 1800 x 0 ½ 0 1 1 1 1 1 0 ½ 0 6 27 1826 7
2 Katarzyna Tabaka Tęcza Kościan 1800 1 x 0 1 1 ½ 1 ½ 1 ½ 0 0   1933 1
3. Krystyna Dąbrowska Legion Warszawa 1906 ½ 1 x 1 1 1 1 1 0 1 0 0 36,5 1926 2
4. Wioletta Zakrzewska Start Elblag 1800 1 0 0 x ½ 1 ½ 0 0 0 0 ½   1626 11
5. Małgorzata Sułkowska Bielsko Biała 1806 0 0 0 ½ x ½ ½ 0 0 0 0 0   1493 12
6. Wioletta Kreft   1800 1 ½ 0 0 ½ x 1 1 1 0 1 1 6 32 1826 5
7. Ewa Burrzyk   1600 0 0 0 ½ ½ 0 x 0 1 1 ½ ½ 4 20 1826 8
8. Jolanta Turczynowicz Bydgoszcz 1800 0 ½ 0 1 1 0 1 x 0 ½ 0 0 5 16,25 1660 10
9. Kleszczarska   2000 0 0 1 1 1 0 0 1 x 0 0 0 4 16,5 1660 9
10. Katarzyna Lewandowska   1800 1 ½ 0 1 1 1 0 ½ 1 x 0 0 6 27,25 1826 6
11. Joanna Śmiechowska Pomorzanin Toruń 1800 ½ 0 1 1 1 0 ½ 1 1 1 x ½ 35,25 1926 4
12. Małgorzata Bednarska   1800 1 0 1 ½ 1 0 ½ 1 1 1 1 x 36,5 1926 3
Wielu kościańskich szachistów zasługuje na wyróżnienie, mimo iż w sposób odmienny rozwijały się ich kariery; Kasi Tabaki, Wojtka Szymanowskiego, Pawła Homskiego, Dariusza Walenciaka, Dariusza Trafasa i Dawida Niekrasia. Wymienieni potrafili w wielu trudnych czasach osiągać dobre wyniki poprzez własną pracę, zdyscyplinowanie nadrabiać braki w szkoleniu, finansach itp. Postawa ich może być wzorem dla przyszłych adeptów szachowych. 

Decyzją Zarządu Polskiego Związku Szachowego od 01-01-1986 młodziutka Kasia Tabaka została włączona do kadry narodowej juniorek młodszych.
 


 

:Uwaga 13. Bukowska - winno być 13. Katarzyna Tabaka


Występy Katarzyny Tabaki w licznych turniejach z dobrymi wynikami były opisane w książce z 2009 r. Zwracam uwagę na cenne zwycięstwo 14 -letniej kadry Tabaki w turnieju kadry juniorek w 1987.
Starty w silnie obsadzonych turniejach młodziutkiej Kasi Tabaki, osiągane wyniki okazały się bardziej korzystne, potwierdzały słuszność zastosowania eksperymentu w postępowaniu szkoleniowym. W 1987 wygrała ona turniej kadry narodowej i na stałe zadomowiła się w jej składzie. Z wielką przyjemnością ogląda się tabele turniejową kadry juniorek do lat 18 i kolejne jej starty. Więcej szczegółów opisano już w wydanych książkach.

 
Panorama Leszczyńska 08-03-1987
   Udany eksperyment / występy w silnie obstawionych turniejach zastosowany w postępowaniu szkoleniowej Kasi Tabaki zastosowano u Wojtka Szymanowskiego. Stwierdzono iż znacznie korzystniejsze będzie zmierzyć się Wojtkowi ze starszymi i mocniejszymi rywalami. Już jako 7 letni chłopak staruje w turniejach szachowych poza Kościanem i tak w turnieju w Miejskiej Górce w lipcu 1989 jest najmłodszym uczestnikiem w gronie 37 / z 3 województw/. Na przełomie roku startuje w półfinałach mistrzostw Polski juniorów do lat 10, w Toruniu zajmuje 13 miejsce / 34 uczestników /. W 1990 zwycięża w grupie B indywidualnych mistrzostw Okręgu seniorów / zdobywa III kat szachową /. Startuje w turniejach w Czerwieńsku - 14 miejsce /na 24/. W Miejskiej Górce 12 miejsce /z 31/. Po tygodniu startuje w Warszawie w II wielkim turnieju talentów do lat 10 i jest 14 /spośród 103/, a po miesiącu startuje w półfinale mistrzostw Polski 4-ch makroregionów / Dolnośląskiego, Śląskiego, Kieleckiego-Lubelskiego i Małopolskiego / w Charbutowicach, wywalczone 6 pkt. dało 7 miejsce i awans do finałów Mistrzostw Polski. Dobrą passę kontynuuje w finale mistrzostw Polski w Wiśle. Mimo silniejszej obsady wywalczył  11 miejsce w Polsce, w kategorii do lat 10.


 

 

Półfinał Mistrzostw Polski czterech makroregionów / dolnośląskiego, kielecko-lubelskiego, śląskiego i małopolskiego /zorganizowano w ośrodku wczasowym Związku Nauczycielstwa Polskiego w Harbutowicach / woj krakowskie /. Zajęcie miejsca 1-10 dawało awans do rozgrywek finałowych  mistrzostw Polski do lat 10 w Wiśle. Zdobyte 6 pkt. dało premiowane awansem do rozgrywek finałowych mistrzostw Polski przeprowadzonych w DW Halny w Wiśle. W gronie 24 uprawnionych do gry uczestników udanie wystąpił Wojtek Szymanowski / Tęcza Kościan /. Już od pierwszych partii trafia przeciwników o wyższym rankingu, a mimo to walczy ambitnie. Opisane zwycięskie partie / M. Turkiem z Przemyśla, M. Chmielnickim z Rybnika oraz remis w ostatniej partii z A. Rozenbeigerem z Mielca  dały sukces.  Zdobycie 0.5 pkt.  więcej dałoby miejsce 4-8.

 


Sprostowanie. W półfinałach w Charbutowicach jest napisane 9 miejsce a powinno być 7.
Sprostowanie. Jest napisane w  Leśnej Podkowie - winno być w Leśnej Podlaskiej

W kolejnym turnieju w Leśnej Podlaskiej przypadło zmierzyć się  z zawodnikami silnymi i zagranicznymi. Wojtek wypadł dobrze, potwierdza to zestawienie rozegranych partii. Wywalczył 3 miejsce gromadząc 7 pkt. / odnotował 6 zwycięstw, 2 remisy i jedną przegraną /. Zyskał ranking 1840 / potwierdził II kat. szachową.
W czwartym MTS w Warszawie Wojtek Szymanowski odnosi kolejny sukces zajmują II miejsce do lat 10 mając taką samą ilość zdobytych pkt. / 7/ przegrywa dodatkową punktacją. Odnotowuje 7 zwycięstw i 2 porażki/ w II rundzie z D. Dziurdzią z Gliwic i w ostatniej z M. Szelągiem z Pocztowca Poznań. Kolejny raz zalicza wygraną z Iwetą Radziewicz. W pokonanym polu pozostawił poprzedniego zwycięzcę turnieju. Nagrodę Wojtkowi wręczyła Judit Polgar arcymistrzyni z Węgier.

Szachista Wielkopolski nr 3/1991:


 Przeglądając notatkę z Szachisty Wielkopolskiego zauważono rozbieżność w ocenie szachistów którzy zajęli II miejsce z małego ośrodka szachowego i IV miejsce z dużego ośrodka. Czy to pomyłka czy świadome działanie? Zdaniem piszącego zajęcie drugiego miejsca w tak silnym gronie szachistów zasługuje na co najmniej wzmiankę. Ocenę pozostawiamy czytającym.

  

 

 

    od lewej stoją : Władysław Piaskowski, Wojciewch Szymanowski i Horst Bussler Forst

   
     


18-01-1986. W Szkole Podstawowej nr 6 w Kościanie odbył się finał WIM. Katarzyna Tabaka  wśród dziewczynek była najlepsza 6,5 pkt. Trzecia była Anna Miler a czwarta Danuta Krajewska - wszystkie z SP 6 Kościan. W turnieju chłopców najlepszym był Szymon Spławski /SP Kąkolewo/. Drugie miejsce zajął Dariusz Trafas, a piąte Adam Budziński [3].

   Udany eksperyment / występy w silnie obstawionych turniejach zastosowany w postępowaniu szkoleniowej Kasi Tabaki zastosowano u Wojtka Szymanowskiego. Stwierdzono iż znacznie korzystniejsze będzie zmierzyć się Wojtkowi ze starszymi i mocniejszymi rywalami. Już jako 7 letni chłopak staruje w turniejach szachowych poza Kościanem i tak w turnieju w Miejskiej Górce w lipcu 1989 jest najmłodszym uczestnikiem w gronie 37 / z 3 województw/. Na przełomie roku startuje w półfinałach mistrzostw Polski juniorów do lat 10, w Toruniu zajmuje 13 miejsce / 34 uczestników /. W 1990 zwycięża w grupie B indywidualnych mistrzostw Okręgu seniorów / zdobywa III kat szachową /. Startuje w turniejach w Czerwieńsku - 14 miejsce /na 24/. W Miejskiej Górce 12 miejsce /z 31/. Po tygodniu startuje w Warszawie w II wielkim turnieju talentów do lat 10 i jest 14 /spośród 103/, a po miesiącu startuje w półfinale mistrzostw Polski 4-ch makroregionów / Dolnośląskiego, Śląskiego, Kieleckiego-Lubelskiego i Małopolskiego / w Charbutowicach, wywalczone 6 pkt. dało 7 miejsce i awans do finałów Mistrzostw Polski. Dobrą passę kontynuuje w finale mistrzostw Polski w Wiśle. Mimo silniejszej obsady wywalczył  11 miejsce w Polsce, w kategorii do lat 10.

Uważny czytelnik niniejszego opracowania zauważy braki istotnych szczegółów w przedstawionych partiach zawodników. Zdaniem autora opracowania nie było podstaw do dokonania uzupełnień.  Zapisy partii nie wykazywały  m.in. nazwy i miejsca turnieju, daty, błędy w zapisach poszczególnych posunięć, podpisów a nawet wyników. Brak dokumentacji nie pozwalał na dokonanie uzupełnień, a w wielu przypadkach starania stały się "bezowocne" stąd nie znalazły się w opracowaniu.

Partia towarzyska rozegrana  w 1983.02.13 pomiędzy zawodnikami Maciejem Mizerką z Edwardem Tabaką.
1. Sf3 Sf6 2. b3 d5 3. Gb2 e6 4. e3 c5 5. Ge2 Ge7 6. O-O O-O 7. d3 Sc6 8. Sbd2 b6 9. c4 Gb7 10. Wc1 dxc4 11. Sxc4 Sb4 12. a3 Gxf3 13. Gxf3 Sxd3 14. Wc2 Sxb2 15. Hxd8 Waxd8 16.Wxb2 Sd5 17. Wd1 Sc3 18. Wdd2 Gf6 19. Wxd8 Wxd8 20. Wd2 Wxd2 21. Sxd2 Kf8 22. Se4 Sxe4 23. Gxe4 h6 24. Kf1 Ke7 25. Ke2 Gb2 26. a4 f5 27. Gb7 Kd6 28. Kd3 Ge5 29. h3 g5 30. Gf3 f4 31. exf4 Gxf4 32. Gb7 h5 33. Ke4 h4 34. Ga8 Kc7 35. Kd3 a6 36. Kc4 Gh2   1/2-1/2


M. Mizerka - E. Tabaka  remis

Od tego momentu szachiści startowali w wielu turniejach jak również w rozgrywkach ligowych opisanych w [1]

Niżej partia Regulski K./Dyskobolia Grodzisk / - Maciej Mizerka rozegranej w rozgrywkach klasy A w 1983 r.
 1. b4 e5 2. Gb2  Gxb4 3. Gxe5 Sf6 4. Sf3 d5 5. e3 Ge6 6. Gb2 Gd6 7. Sd4 O-O 8. c4 c6 9. Ge2 Se4 10. O-O Hh4 11. f4 Sd7 12. Sxe6 fxe6  13. d3 Sef6 14. Sd2 Wae8 15. Wf3 Sg4 16. Sf1 Sdf6 17. Wg3 Sxe3 18. He1 Sf5 19. Wf3 Hxe1 20. Wxe1 Gc5+ 21. Kh1 Sd4 22. Wh3 Sxe2 23. Wxe2 Sg4 24. Wf3 e5 25.  fxe5 Sf2+ 26. Wexf2 Gxf2 27. Sd2 Wxf3 28. Sxf3 d4 29. Ga3 b5 30. cxb5 cxb5 31. g3 a5 32. Gd6 h6 33. Kg2 Ge3 34. Kf1 Kf7 35. Ke2 Wc8 36. Se1 b4 37. Kf3 Wc1 38.  Sg2 Wf1+ 39. Ke4 Wf2 40. Sxe3 dxe3 41. Kxe3 Wxa2 42. g4 b3 43. d4 b2 44.5 b1=H 45. e6+ Ke8 46. Gc5 Hc1+ białe poddały się .0:1 .

 

 

 


 

Partia rozegrana Na I Rydzyńskim Turnieju Szachowym 08.1986
Maciej Mizerka - Stanisław Fischer / Start Leszno/ . Debiut Retiego.
1. Sf3 d5 2. c4 d4 3. b4 Gg4 4. e3 dxe3 5. fxe3 e5 6. Ha4+ Gd7 7. Hb3 e4 8. Sd4 Gd6 9. g3 h5 10. Sc3 h4 11. c5 e5 12. Gc4 Sh6 13. Wf1 O-O 14. Sxe4 hxg3 15.hxg3 Gh3 16. Wf4 Gxf4 17. gxf4 Hh4+ 18. Kd1 Gg2 19. Sg5 Sd7 20. Gb2 Sf6 21. Kc2 Hf2 22. Gd3 Wad8 23. Wd1 Sd5 24. Kc1 c6 25. Gb1 Sg4 26. Hc2 Sgf6 27. a3 Sxf4 28. Ga1 S4h5 29. Sf5 Wd7

Maciej Mizerka zagrał 30. Sxg7/!/  Sxg7 31. Gxf6 Sf5 32. Hxf5 Hxf5 33. Gxf5 czarne poddały się .1-0

M. Mizerka -Zbyszek Bagaziński / Lech IV Poznań/. Obrona hetmańsko-indyjska . Rozegrana w lidze klasy "B" 25-03-1984.1. Sf3 Sf6 2. b3 e6 3. Gb2 d5 4. e3 Ge7 5. Ge2 b6 6. O-O O-O 7. 4 Gb7 8. Sc3 Sbd7 9. d4 c5 10. Wc1 dxc4 11. bxc4 cxd4 12.exd4 Wc8 13. Gd3 We8 14. We1 Hc7 15. d5 Sc5 16. Sb5 Hb8 17. Ge5 Ha8 18. Sc7 Wxc7 19. Gxc7 exd5 20. cxd5 Gxd5 21. Gb5 Gxf3 22. gxf3 Hb7 23. Wxe7 1-0

Maciej Mizerka rozegrał też partię z Klaudiuszem Urbanem / przyszłym mistrzem międzynarodowym/.
Maciej Mizerka - Klaudiusz Urban / Pocztowiec Poznań/. Parta angielska . 1. Sf3 c5 2. c4 Sf6 3. Sc3 e6 4. e4 d5 5. e5 d4 6. exf6 dxc3 7. bxc3 Hxf6 8. d4Sd7 9. Gg5 Hg6 10. Gd3 f5 11. O-O Gd6 12. Hc2 O-O 13. Wae1 Sb6 14. Gh4 Hh5 15.Gg3 f4 16. dxc5 fxg3 17. cxd6 Wxf3 18. fxg3 Wxf1+ 19. Wxf1 Gd7 20. g4 Hxg4 21.Gxh7+ Kh8 22. Wf3 e5 23. Wh3 Hg5 24. Gf5+ Kg8 25. Gh7+ remis .

Małgorzata Rabiega II - Władysław Piaskowski III. Partia rozegrana w rozgrywkach drużynowych  16-04-1987 r. Gambit duński.1. e4 e5 2. d4 exd4 3. Sf3 c5 4. Gc4 Sc6 5. Gf4 d6 6. h3 Ge6 7. Sbd2 Sf6 8. e5 dxe5 9. Sxe5 Sxe5 10. Gxe6 Sg6 11. Gxf7+ Kxf7 12. Gg3 Gd6 13. Gxd6 Hxd6 14. Hf3 Whe8+ 15. Kd1 Hd7 16. We1 Wxe1+ 17. Kxe1 We8+ 18. Kd1 He7 19. b3 He1# 0-1

W dniach 1986-06-26 do 06-07 w Łodzi odbył się finałowe zawody   Ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej . Duży sukces odniosła nasza zawodniczka Katarzyna Tabaka  która zajęła 7 miejsce. Danuta Krajewska była 30. Zawody wygrała Krystyna Dąbrowska z Legionu Warszawa .

1986-09-10. Leszno . I mistrzostwa OZSzach Leszno kobiet. Wyniki:
                      1. Katarzyna Tabaka / Tęcza Kościan /  7,5 pkt
                      2. Bernadetta Turkowiak / Sokół Bukówiec / - 6,5 pkt
                      3. Małgorzata Rabiega / Wieża Śmigiel/ - 5,5 pkt
                      4. Renata Rybak / Leszno  / - 5 pkt
                      5. Monika Gil / Wieża Śmigiel / 4,5 pkt
                      6. Adrianna Lewandowska / Leszno / - 5 pkt
                      7-8. Anna Muszkieta / Leszno /, Jolanta Zaczyk / Hetman Wschowa /  po 1,5 pkt
                      9. Sylwia Landzwojczak / Tęcza Kościan / patrz [4]

1986-10-19. Wschowa . Indywidualne i Drużynowe mistrzostwa OZSzach w Lesznie w grze błyskawicznej . Drużynowo wygrała Wschowa. II Miejsce Tęcza Kościan  /P. Homski, K. Witkowski, A. Scheibe , R. Frąckowiak/.
   Indywidualnie wygrał Janusz Trusewicz / Hetman Wschowa /
[4] . Brak możliwości wglądu do wszystkich biuletynów Okręgowego Związku Szachowego w Lesznie w czasie pisania książek w latach 2009,2011 i 2017 uniemożliwił piszącemu podania wielu szczegółów działalności szachowej . Jest przykładem pokazującym przeszkody do pokonania podczas zdobywania wiadomości, informacji itp. W sytuacji gdy brak dokumentacji źródłowej biuletyny były pewnymi danymi do wykorzystania. Dla zobrazowania całokształtu pominiętego materiału biorąc pod uwagę okres opisów, licznych startów zawodników itp. zrobiono wyjątek umieszczenia ksera tych biuletynów.
01-03-1987.
Szachiści z Kościana najlepsi w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej.


Turniej kadry A . 3-13.03.1987.Katarzyna Tabaka I miejsce w turnieju kadry Juniorek w Kościanie oraz turniej Szachowych Nadziei.
Tabela.

 

UZUPEŁNIENIA

39. Piaskowski Władysław, Klub Szachowy Tęcza przy Kościańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w latach 1981-2005. Przyczynek do dziejów szachów w Kościanie. Poprawki i suplement, Kościan 2011
40.  Piaskowski Władysław, Przyczynek do dziejów szachów w Kościanie, Kościan 2017
41. Zapisy Władysława Piaskowskiego w notesie (kopie sporządzone na podstawie dokumentacji turniejowej)
42. Dokumentacja ze zbiorów Władysława Piaskowskiego 
 


[2] Biuletyn Okręgowego Związku Szachowego w Lesznie nr 1-85
[3] Biuletyn Okręgowego Związku Szachowego w Lesznie nr 1-86
[4] Biuletyn Okręgowego Związku Szachowego w Lesznie nr 3/4-86