Ogólnopolski Turniej Szachowy

                                               

 

1.Organizator:

-    Kościańska Spółdzielnia Mieszkaniowa

-         Klub szachowy „Tęcza” przy Kościańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

      -  Urząd Miejski w Kościanie

2. Termin:

01-05-2003 r. godz. 11:00

3. Miejsce :

Sala : Klub Nauczyciela os. Piastowskie 73 /Przedszkole/
System rozgrywek:

-         szwajcarski na dystansie 9 rund

-         tempo gry 15 min/na zawodnika

-         w Turnieju obowiązują przepisy FIDE dla szachów szybkich  /Kodeks Szachowy PZSzach z 1996 r. – ze zmianami 1997 r./. Losowanie numerów startowych, kojarzenie par i ocena wyników – komputerowo.

5. Harmonogram turnieju :

-         zapisy godz. 10:00 – 11:00

-         otwarcie turnieju godz. 11:15

-         rundy I¸IX – 11:15-16

-   zakończenie imprezy : 16:10

6. Klasyfikacja końcowa ustalana będzie na   podstawie następujących, kolejno stosowanych  kryteriów  oceny: suma punktów zdobytych,        wartościowanie średnie Buchholza, progres,   ilość  zwycięstw, wartościowanie pełne Buchholza

7. NAGRODY:

- wszystkie rzeczowe zostaną  określone przed  rozpoczęciem I rundy.
Organizatorzy przewidują nagrody specjalne dla najlepszego juniora , kobiety i najstarszego uczestnika.

8. Warunki uczestnictwa.

     Prawo startu mają wszyscy zawodnicy, którzy zgłoszą się w dniu zawodów i dokonają wpłaty wpisowego, które wynosi 15,- zł seniorzy, 5,- juniorzy, 5,- zł zawodnicy Tęczy Kościan. Kobiety zwolnione z opłaty.

Grupy zawodników należy zgłosić kilka dni przed zawodami.

9. Uwagi organizacyjne.

Sprzęt do gry – zapewniają organizatorzy, zegary – zawodnicy. W czasie zawodów będzie możliwość kupna posiłków, napojów /zimnych i gorących/.

10. Zgłoszenia  przyjmuje kol. Władysław Piaskowski – tel. 065-512-29-35. Zapraszamy