Szachista Wielkopolski

biuletyny Poznańskiego/ Okręgowego Związku Szachowego


 

NR 1- 1957

NR 2- 1957

NR 3-1957

 

 

                       

Regulamin rozgrywek drużynowych 1958/1959

BIULETYN 2/1958


Biuletyn  nr 4 rozgrywek drużynowych
1959
 

Biuletyn nr 5 rozgrywek drużynowych

Komunikat nr 7 rozgrywek drużynowych 

Komunikat nr 8 rozgrywek drużynowych Komunikat nr 9 rozgrywek drużynowych
Komunikat nr 14 rozgrywek drużynowych
Komunikat nr 15 rozgrywek drużynowych
Komunikat nr 16 rozgrywek drużynowych
`
Komunikat nr 17 rozgrywek drużynowych
Komunikat nr 18 rozgrywek drużynowych
       


 

Szachista Wielkopolski
nr 1/1959

Komunikat nr 1 rozgrywek drużynowych 1959

   

NR 6-1959

 

Szachista Wielkopolski
nr 9/1959